Геодезия

АГКК публикува проект на указания за създаване и приемане на ГММП с ГНСС

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува указания за създаване и приемане на ГММП с ГНСС. Проектът на Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи е разработен във връзка с необходимостта от актуализиране на старите указания от 2012 г. по отношение облекчаване стабилизирането на геодезическите точки, определянето на техните височини и тяхната плътност.

Текстът на проекта се намира на сайта на агенцията.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us