Геодезия

АГКК с актуализация на 27 карти на дюни

Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК) съобщи, че е приета актуализацията на 27 броя специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област. Специализираните карти са за територията на общините Несебър, Созопол, Приморско и Царево.

Актуализацията на специализираните карти от 2012 г. включва отразяване на границите на различните видове пясъчни дюни – зараждащи се, бели, сиви и облесени и се извършва във връзка с изискването на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, а именно към морските плажове да бъдат присъединени и дюните, непосредствено разположени до тях.

През 2013 г. определянето на място на границите на дюните беше извършено от посочени от министерство на околната среда и водите експерти от БАН, а геодезическите измервания бяха изпълнени от правоспособни лица по кадастъра, посочени от АГКК.

През следващите седмици ще продължи работата по приемане на актуализацията на специализираните карти и за области Варна и Добрич.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us