Геодезия

АГКК с два търга за помощ в 11 Служби по геодезия, картография и кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви две обществени поръчки за по 66000 лв. без ДДС. До 26.08.2015 г. се приемат оферти за публичните покани за предоставяне на услуги с предмет: „Подпомагане на дейността в приемната на Службата по геодезия, картография и кадастър- София град” и „Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки”.

Цялата документация се намира на адрес:

https://www.cadastre.bg/public-contracts/publichni-pokani

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us