Геодезия

АГКК с концепция за кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър. Концепцията е разработена във връзка с изпълнение на заповед № Р-2 от 07.01.2015 г. на премиера. Разработката е на междуведомствена работна група с представители на политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация, дирекция „Модернизация в администрацията“ към МС, МРРБ, МП, МЗХ, МТИТС и АГКК, е разработила „Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър“. Концепцията е насочена към два основни елемента – ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в неурбанизираните територии и ускоряване процеса по създаване на имотен регистър. Всички могат да изпращат предложения и коментари по Концепцията до 5 февруари на адрес acad@cadastre.bg. Цялата концепция вижте тук: https://www.cadastre.bg/sites/default/files/koncepcia_rabotna_grupa.pdf

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us