Геодезия

АГКК с нов изпълнителен директор

Министър Спас Попниколов съобщи, че заради получени сигнали за проблеми в работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за неин изпълнителен директор от вчера е назначена Мима Чалева, която до седмица трябва да направи проверка на дейността и да определи мерки за подобряване на работата. Тя е магистър инженер от Висшия институт за архитектура и строителство със специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, магистър по публична администрация от СУ „Св.Климент Охридски“ и магистър по право от ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с различни специализации в страната и чужбина. Била е главен секретар на Агенция по геодезия, картография и кадастър от 2002 до 2010 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us