Геодезия

АГКК с обнародвани заповеди в днешния брой на „Държавен вестник“

В бр. 65 от 25.08.2015 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповедите за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Извор махала в област Видин и гр. Каблешково, с. Константиново, с. Черни връх в област Бургас. Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2015 г. включително) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на с. Дебелт, общ. Средец; с. Осеново, общ. Аксаково; гр. Кула, общ. Кула; с. Каменица и селата Брестака, Илинден, Плъзище, Преспа, Хвърчил и Черковище, общ. Мирково. В срок до 24.09.2015 г. включително може да бъдат направени писмени възражения пред съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.

В същия брой на „Държавен вестник“ е обнародвана заповедта за откриването на производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Килифарево, общ. Велико Търново. До 30 дни от публикуването на заповедта собствениците са длъжни да означат за своя сметка границите на поземлените имоти на територията на района, които да отговарят на актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us