Геодезия

АГКК с обществена поръчка за експертна помощ

Агенцията по геодезия, картография и кадастър с обществена поръчка с предмет „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“.

Общата прогнозна стойност е 496 800 лв. Поръчката е разделена в 25 обособени позиции. Оферти ще могат да бъдат подавани за само една обособена позиция.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, а крайният срок е 08.08.2017 г., включително.

Поръчката е публикувана в сайта на Агенцията по обществени поръчки с номер на преписка 01055-2017-0015, но към момента все още не е публикувана в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на АГКК.

Обновена 15:43, 04.07.2017 г.: Документацията е качена на сайта на АГКК – https://cadastre.bg/public-contracts/osiguryavane-na-ekspertna-pomosht-za-obezpechavane-nuzhdite-na-agkk-sgkk.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us