Геодезия

АГКК с поздравителен адрес до геодезическата общност

Публикуваме едно към едно поздравителния адрес от АГКК по случай Световния ден на геодезиста:

„УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

21 март е Световният ден на геодезиста!

Инициативата на Европейската организация на геодезистите (CLGE) и Международната федерация на геодезистите (FIG) за създаване и отбелязване на Световен ден на геодезиста бе не само високо признание на нашата професия, но и фокусиране на обществата върху отговорността и ролята на инженерите геодезисти във всички стратегически области на стопанския живот. 

Отбелязването на Световния ден на геодезиста днес символно изразява единството на всички избрали и посветили се на тази професия, във всички точки на нашата Земя. Ние с Вас сме част от едно огромно общество на професионалисти, отбелязващи като мащабно събитие значимостта на своята професия.

Ние, в Агенцията по геодезия, картография и кадастър вярваме, че посланието на Световния ден на геодезиста за единство, за общност на специалистите в тази област, е определяща идея и на  българската професионална общност! Вярваме, че наша обща мисия е да отговорим на очакванията и потребностите на обществото, на промените в околната среда, на социалните и политически влияния, като съвместно развиваме и надграждаме своите практики, традиции и мислене. Вярваме, че открояването и поддържането на авторитета на професията геодезист е наша обща задача и отговорност.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър се стреми да улавя тенденциите, да определя ясни принципи, за да се запазят и развият основните компоненти на дейностите й и да се изгради визия на това, което обществото ще изисква от кадастралната система и геоинформатиката в бъдеще. Тези наши усилия са естествено обвързани с професионалната общност, с всички Вас и тази обвързаност в годините дава своите високи резултати.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Желаем Ви здраве и още дълги години успешна дейност! Желаем Ви дръзновение и професионализъм, за да посрещнем заедно отговорностите и предизвикателствата на нашата изключителна професия!

АГКК“

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us