Геодезия

АГКК с проект за инструкция за създаване на държавна нивелачна мрежа

АГКК огласи проект за инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа. Той е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията.

Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа /обн., ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г./

Тук могат да се прочетат и мотивите.

Дата на откриване:3.7.2020 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Регионална политика
Дата на приключване:3.8.2020 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us