Геодезия

АГКК с указания за прилагането на новата наредба за създаване на кадастър

След запитване на Камарата на геодезистите в България АГКК излезе с указания за прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Указанията са публикувани на интернет страницата на камарата – https://www.geodezisti.net/2017/03/02-20-5-15-2016.html.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us