Геодезия

АГКК се отчете по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“

На  18.12.2020 г. (петък)  от  11:00 часа, Агенция по геодезия, картография и кадастър проведе Закриваща пресконференция  по  проект  „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Добро управление”, съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд. 
Във връзка със спазването на действащите противоепидемични мерки, събитието се проведе в онлайн среда. 
На Закриващата пресконференция бяха представени целите на проекта, основните дейности и постигнатите резултати.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us