Геодезия

АГКК търси старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ за Софийска област

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане длъжността старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ към СГКК – Софийска област. Кандидатите трябва да имат висше образование с минимална образователна степен „Бакалавър“ в професионална област „Геодезия. Необходимо е да имат минимум 1 година професионален опит, минимален ранг V младши.

Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 17.12.2018г.), в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us