Геодезия

AutoCAD Map 3D – получете много повече от AutoCAD


AutoCAD® Map 3D 2009 е водеща инженерна платформа за създаване и управление на пространствени данни, базирана на AutoCAD и изцяло включваща пълната му функционалност. Осъществявайки връзката между CAD и GIS, AutoCAD Map 3D осигурява директен достъп до водещите формати, използвани в проектирането и GIS – без значение как се съхраняват данните. Map 3D предоставя AutoCAD® средства за поддържането на разнообразна географска информация и позволява интегрирането на ГИС функционалност в процеса на проектирането – пространствени заявки, тематични карти, мрежови анализи и генериране на буфери – всичко в една среда. Резултатът е по-добри проекти, повишена производителност, по-добро качество на данните.

Какво повече ще получат геодезистите и проектантите, ако използват AutoCAD Map вместо AutoCAD.

Реално местоположение на проектите

acad

AutoCAD Map 3D 2009 поддържа повече от 4000 световни координатни системи, заедно с функции като трансформация, Rubbersheet, и Track Coordinates за актуално георефериране на AutoCAD проектни данни. Проектните данни може да се комбинират с географски векторни данни или сателитни изображения, или да се интегрират вашите с географската система в организацията.

Ускорен достъп до данни

acad

Map 3D 2009 зарежда данни от стандартни формати в проектирането и GIS – без значение как са съхранени. Може да се зареждат пътни, кадастрални, топографски данни, данни за околна среда в повечето от известните GIS формати. Map 3D 2009 предоставя директен достъп и редактиране на векторни данни, достъп до растерни данни като аеро и сателитни снимки, свързване към интернет услуги като Web Map Services (WMS) и Web Feature Services (WFS), като се използват предимствата на публично достъпните източници на данни в Интернет. Използваните формати са: ESRI® Arc/Info,® E00, SHP, and ArcSDE®, GML2 and 3.1.1,MapInfo MIF/MID and TAB, Micro Station® DGN (V7 and V8), MrSID® and ECW.

По-коректни и по-точни проекти и данни

acad

Не е необходимо вече да се губи време, ако има неточни чертежи или некоректно дигитализирани данни. Мощните инструменти на AutoCAD Map 3D 2009 автоматизират изчистването на често срещаните грешки в графиката, намалявайки дублираната и некоректна графика. Изтриването на дублирани елементи, включително и текстови, корекцията на висящите и недостигащи линии минимизира грешките, като спестява време и усилия.

Работа с различни стандарти на данните

acad

Графичните обекти в чертежа може да се организират в съответствие с реалните обекти, които те представят (пътища, парцели, кабели, тръби и др.). Когато се създават обекти с използване на обектни класове, обектите автоматично получават свойствата на своя клас, като по този начин се поддържат съвместимост и установени стандарти в чертежите.

Мощни средства за създаване карти

acad

AutoCAD Map 3D е най-доброто решение, когато трябва да се представят данните по ясен и ефективен начин. Проектната и GIS информация може да се стилизира лесно, за да се подчертаят специфични обекти чрез използване на графичните свойства и свързаните данни към обектите. Анализът и показването на информация като зони за обслужване, райони, земеползване, диаметри на тръби и много други, са много лесни с използването функционалността за създаване на тематични карти, динамични надписи и прозрачност. Може да се изберат стилове за показване и надписване на обектите, които подхождат най-добре на конкретните нужди.

Мощни средства за работа с бази данни

acad

AutoCAD Map 3D предоставя отворена, базирана на стандарти поддръжка на бази данни. Може лесно да се свържат CAD обекти към често използвани бази данни като Microsoft® Access™ и др., да се съхранят CAD и GIS данните в популярни СУБД, включително и в тези, управлявани от ESRI ArcSDE. Може да се използват съществуващите модели на данни или да се създадат собствени схеми със специализираните „помощници”, както и да се използват бази данни като Oracle,® Microsoft SQL Server,™ или MySQL® за да се съхранят пространствените данни без необходимост от скъп GIS middleware.

Впечатляващо 3D рендериране

acad

Снабден с 3D технология от ново поколение, AutoCAD Map 3D 2009 позволява да се визуализира и анализира различна топографска информация – цифров модел на терена от (DEM) и ESRI GRID файлове – по височина, наклон и изложение, както и да се създават хоризонтали, да се анализира слънчевата осветеност. Може да се използва draping функционалността, за да се комбинират топографски данни с въздушни снимки и векторни данни за впечатляващо 3D представяне.

Едновременен многопотребителски достъп

acad

Отдавна мина времето на работа на един потребител с един чертеж. Използвайки възможността за заявки към DWG™ файлове, много потребители могат да извикват, търсят и редактират едни и същи набори от DWG файлове или базови карти. Този ефикасен и надежден начин на съвместна работа с DWG-базирани данни намалява нуждата от контрол на версиите и минимизира времето за изчакване.

Повишаване на инвестицията в пространствени данни

acad

Проектните и GIS данни са едни от най-ценните активи в една организация. AutoCAD Map 3D позволява да се повиши инвестицията в пространствени данни със средствата за създаване и редактиране на метаданни ( кой, какво, кога, къде, защо и как) за пространствената информация. Метаданните се публикуват в стандартни формати.

Лесно разпространяване на картни и проектни данни

acad

С AutoCAD Map 3D може да се разпространяват географски и проектни данни по различни начини. Например, да се създаде карта в AutoCAD Map 3D и бързо да се публикува в Интернет с Autodesk MapGuide® Enterprise, или да се разпространи като отделни геореферирани DWF™ файлове, като многолистни DWF атласи, или като копия на хартия. Използвайки безплатния Autodesk® Design Review, членовете на екипа могат да преглеждат, да измерват, да нанасят бележки и коментари върху проектите и картите, като същевременно се гарантира защитата на интелектуалната собственост.

Статията е подготвена от KANISCO Ltd, оторизиран търговец на продуктите на Autodesk Inc. И дистрибутор на софтуер на ACERI, CGS, StudioARS, SOFiSTiK AG, EVERMOTION s.c., FCC Software AB, както и оторизиран партньор на Microsoft, Adobe, Corel, Symantec.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us