Геодезия

България и Северна Македония свързаха нивелачните си мрежи

Агенцията по геодезия, картография и кадастър бе домакин на двустранна българо-македонска работна среща, посветена на успешно приключилия първи съвместен проект в рамките на Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията и кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни, подписан през 2018 г. между АГКК и АКН. Това стана ясно от съобщение, публикувано на интернет страницата на агенцията.

Република Северна Македония бе представена от инж. Борис Тунджев, директор на  Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Северна Македония, инж. Саша Димески, държавен съветник в АКН и проф. Златко Србиноски от Геодезическия факултет в Скопие. България бе представена от инж. Валентин Йовев, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Виолета Коритарова, изпълнителен директор на АГКК, инж. Весела Тодорова, главен секретар на АГКК. В срещата взеха участие и проф. Славейко Господинов и проф. Елена Пенева от факултета по геодезия на УАСГ.

Проектът „Свързване на нивелачните мрежи на Република Македония и Република България“ стартира в края на м. януари 2018 г. и предвиждаше свързване на двете страни по 3 нивелачни линии (гранични връзки): Кюстендил – ГКПП „Гюешево“ –  ГП Деве Баир; Благоевград – ГКПП „Станке Лисичково“ –  ГП Делчево; Петрич – ГКПП „Златарево“ – ГП Ново Село. За по-малко от година проектът бе успешно реализиран от експертни екипи на двете агенции с изключителното сътрудничество на органите на Гранична полиция на двете държави и  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“- Благоевград.

Участниците в срещата бяха единодушни във високата си оценка за резултатите от проекта. Инж.Тунджев определи проекта като изключително важен за Република Северна Македония, тъй като създава необходимата предпоставка за привързване на македонската Държавна нивелачна мрежа към Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN).

Инж. Коритарова подчерта, че този първи проект постигна успешно не само работните си цели, но изгради и единен работещ екип от експерти на двете страни, което несъмнено е предпоставка за ползотворно предстоящо сътрудничество по други двустранни проекти, свързани с икономиката, инфраструктурата, инвестиционното проектиране, науката и отбраната, трансгранично сътрудничество, важни и за двете страни.

„Работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на геодезистите не винаги е видима за хората и често остава незабелязана, но нашите дейности имат непосредствено отношение към всички области на икономиката“, отбеляза заместник министър Йовев и посочи, че популяризирането на подобни проекти сред гражданството е особено важно.

Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за обмен на научна и техническа информация, обучение и обмен на експерти, съвместно участие в международни професионални организации и организиране на конференции и семинари.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us