Геодезия

България на европейската сцена


ХХ Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ и Генералната асамблея на европейската професионална организация CLGE се проведоха в Албена

 

Мария Сотирова, секретар на КИГ

 

В края на месец септември – на 23, 24 и 25, морският комплекс Албена събра геодезисти от цяла Европа по две причини – едната беше юбилейният ХХ ежегоден симпозиум, организиран за 20-и път от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), а другата беше Генералната асамблея на европейската професионална организация CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens), на която официално беше приключен процесът по сливането й с другата европейска структура Geometer Europas.

На ХХ Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ бяха изнесени десетки доклади в различните тематични сесии. Освен стабилното българско представяне – в лицето на Георги Милев от СГЗБ, Георги Гладков от Военногеографската служба на Българската армия, Славейко Господинов от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Александър Лазаров от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), на конференцията имаше участници от Дания, Турция, Франция, Словения, Чехия, Холандия. При откриването на симпозиума прозвучаха поздравления от най-значимите геодезически асоциации – Международната геодезическа федерация FIG, Международната асоциация по фотограметрия и дистанционни методи ISPRS, и европейската професионална организация CLGE. По случай XX юбилей на симпозиума на геодезистите и земеустроителите, Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) също засвидетелства своята подкрепа. Специален подарък от камарата беше тортата с логото на съюза, която беше разрязана от председателите на КИГ Ангел Янакиев, на СГЗБ проф. Иван Милев и на CLGE Хенинг Елмщрьом.

Естествен интерес за българската общност предизвикаха докладите на Александър Лазаров и Славейко Господинов – съответно за състоянието на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и за перспективите пред българското геодезическо образование, както и за държавната политика в тази насока. За съжаление обаче те не оставиха присъстващите с оптимизъм за бъдещето на професията. Основният проблем, който отново беше преповторен, е липсата на финансиране на геодезическите дейности от страна на държавата. Перспективите продължават да не са положителни.

В последния ден от срещата беше Генералната асамблея на CLGE, на която бе гласуван новият устав на организацията и окончателното сливане с Geometer Europas. Беше избран и нов председател – постът бе зает от досегашният генерален секретар на организацията Жан-Ив Пирло от Белгия. Нови имена вече стоят и зад званията генерален секретар – Мишел Камилиери от Малта, зам.-председатели са Пиер Биболе от Франция, Рудолф Колб от Австрия, Лив Мьос от Норвегия, а новият ковчежник е Дитер Заитц от Германия.

Сериозна дискусия предизвика промяната в метода на калкулиране на годишните такси за членуващите организации и се стигна до сериозни промени на таксите на някои от тях. Новият метод на отчитане на финансовото състояние на страната и броя на геодезистите в нея не повлия значително на таксата за българският представител – Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, а що се отнася до таксата за Камарата на инженерите по геодезия – нейната такса се подчинява на различен метод на образуване, като на бивш член на Geometer Europas.

Заключителната част на асамблеята бе изпълнена с носталгични емоции, тъй като много от членовете на управителния съвет напускат постовете си. Настоящият и предходният председател си размениха символични подаръци и изпълниха официалното предаване на чукчето за заседанията.

Председателят на КИГ Ангел Янакиев връчи и почетни плакети на Хенинг Елмщрьом и Рене Соние – дългогодишните председател и ковчежник на организацията. Това беше израз на благодарност за подкрепата им при приемането на КИГ в редиците на европейските геодезисти.

След края на Генералната асамблея се проведе кратка среща на членовете на GE-PARLS, където членовете на CLGE  бяха символично приети в новосъздадената CLGE.

Следващата Генерална асамблея на CLGE ще бъде на 6-7 май 2011 г. в Опатия, Хърватия.

qP5310369.jpg
 
Председателят на СГЗБ проф. Георги Милев, вече бившият председател на CLGE Хених Елмщрьом и председателят на КИГ Ангел Янакиев разрязват тортата.
 
qP6010392.jpg
 
Хених Елмщрьом изнася доклад за изтеклият мандат, в президиума е новият председател на CLGE Жан-Ив Пирло.
 
qP6010409.JPG
 
Ангел Янакиев връчва благодарствен плакет на бившия ковчежник на CLGE Рене Соние.
 
qzasedanie.jpg
 
Хених Елмщрьом връчва чукчето за заседанията на новия председател Жан-Ив Пирло.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us