Геодезия

България с официално представителство в GEO

България вече е пълноправен участник в GEO – Групата за наблюдения на земята. Това стана след решение на министерския съвет и чрез министерството на инвестиционното проектиране. Групата е създадена през 2005 г., като целта й е да организира и координира международната дейност за изграждане на мрежа от системи за наблюдение на Земята. Включването на България в GEO ще позволи интеграцията на данни и информация от различни източници с цел намиране и вземане на устойчиви решения по проблемите на околната среда, както и изпълнението на функциите на МИП в областта на геодезията и картографията.

Включването се дължи най-вече на усилията на хора от УАСГ, БАН и основно на АГКК.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us