Геодезия

Българска картографска асоциация представя изложбата: БЪЛГАРСКАТА КАРТОГРАФИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА КАРТАТА

от 14 до 24 ноември 2016 г., Народно събрание на Р. България

Изложбата се организира от Българска картографска асоциация като финална кулминация на богата поредица от събития, с която страната ни се представи в Международната година на картата 2015-2016. Инициативата бе обявена от ООН и подкрепена от Международната картографска асоциация. В нея България бе един от най-активните участници.

Представителната колекция в Народното събрание показва картографски произведения – стари карти, военно-топографски, тематични, туристически, учебни карти и атласи, панорамни карти, изработени на базата на 3D модели и навигационни картографски продукти. Показаните картографски произведения, много от които се експонират за първи път, демонстрират междунардно признати постижения на българските картографи. Изложбата в Парламента ще допринесе за развитието на науката, образованието, бизнеса, управлението на различни административни нива и устойчиво развитие на обществото.

Експозицията има за цел да представи състоянието на българската картография и нейното място в международното развитие на този важен клон на човешкото познание. Съвременните картографски произведения са изработени с Географски информационни системи, което води до тяхната висока точност, достоверност, коректност и несъмнена полезност за управлението. 16 ноември е избран за откриването от организаторите не случайно – това е Световният ГИС ден!

Участниците в изложбата са подбрани от ръководството на БКА, която е Национален представител в Муждународната картографска асоциация. Това са юридически членове на Българска картографска асоциация с несъмнени постижения : ДейтаМап-Европа, Картографско студио ДавГео, КартГео, КартПроект, Геопан – Бургас , Хиър Юръп – клон България, Военно-географска служба и Дипломатически институт към Министерство на външните работи.

Т. Бандрова и Ст. Пейков

Илюстрация:

Сътрудничеството на БКА с ДИ на МВнР позволи обновяване на картографската колекция на Библиотеката на ООН за България.

На снимката: дарениеното за Библиотеката на ООН, подбрано от Българска картографска асоциация, по повод на Международната година на картата 2015-2016.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us