Геодезия

Българска сесия на седмицата на FIG

В понеделник от 14,00 ч. започва българската сесия на Международната работна седмица по геодезия. Тя ще се проведе в зала 3 на НДК, а работните езици са български и английски. Лекторите са Светослав Царовски, Димитър Петров, Нели Здравчева, Георги Златанов и Петър Тодоров.

Ето темите: Accuracy Evaluation and Quality Control of Digital Orthomap-Sheets; Use of Digital Photogrametry to Create Cadastral Maps; Mathematical Modeling of Integrated Errors in the Image Coordinates of the Points of Photogrammetric Images; The Use of Photogrammetric Methods in Drawing up a Cadastral Map; Airborne Laser (LiDAR) Bathymetry for Precision Capture and Survey of River Beds and Belonging Territories.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us