Геодезия

БАН търси нов шеф на Националния институт по геофизика, геодезия и география

Българската академия на науките откри процедура за избор на директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ). За директори на постоянното научно звено могат да се кандидатират хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове).

Кандидатите трябва да подадат молба до управителния съвет на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС. По преценка на кандидата може да се включат и други документи.

Крайният срок по процедурата за избор на директор на НИГГГ е 28 май 2018 г. Документи се подават в БАН-Администрация на ул. „15 ноември“ № 1, кабинет 234, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. Телефон за контакти – 979 5360.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us