Геодезия

БАН търси нов шеф на Националния институт по геофизика, геодезия и география

Българската академия на науките откри процедура за избор на директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ). За директори на постоянното научно звено могат да се кандидатират хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове).

Кандидатите трябва да подадат молба до управителния съвет на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС. По преценка на кандидата може да се включат и други документи.

Крайният срок по процедурата за избор на директор на НИГГГ е 28 май 2018 г. Документи се подават в БАН-Администрация на ул. „15 ноември“ № 1, кабинет 234, от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. Телефон за контакти – 979 5360.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us