Геодезия

Бисерът на Коста Брава стана домакин на международна конференция по фотограметрия


Инж. Ваня Петрова, ГИС-София ЕООД


Tossa de Mar1.jpg
 

Тоса де Мар е древен морски град в испанската област Каталуния, в сърцето на Коста Брава. Намира се на около 100 км северно от Барселона и на още толкова южно от френската граница. В края на септември т. г., в периода 19-22 септември „бисерът“ на Коста Брава, както наричат градчето, радушно прие участниците в 11-ата международна научно-техническа конференция „From imagery to map: digital photogrammetric technologies“ (От снимката до картата: дигитални фотограметрични технологии).


Организатор на конференцията е московската фирма RACURS Co. с подкрепата на Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), Руската ГИС-Асоциация и Дружеството за приятелство, културни и научни връзки на Русия с Испания.

 

 

По света и у нас

 

Компания РАКУРС е основана през 1993 г. Още от създаването си започва да развива дигитален софтуер за обработване на въздушни, спътникови и земни снимки, като първоначално в нея работят четирима, а днес персоналът нараства до повече от 40 специалисти по фотограметрия, дистанционни изследвания, географски информационни системи и създаване на софтуер.

Основният програмен продукт на компанията PHOTOMOD намира приложение в кадастъра, картографията, инженерната геодезия, обработката на спътникови изображения, земната фотограметрия, геологията, образованието. Днес продуктът PHOTOMOD е най-известният дигитален фотограметричен софтуер в Русия и е добре познат в целия свят. В Русия са продадени 700 лиценза PHOTOMOD в 280 компании, а в цели свят – 1400 лиценза в 530 компании. Работните станции, използващи PHOTOMOD, надхвърлят 5 300 в повече от 60 страни.

Отдел „Фотограметрия“ към ГИС-София пръв въведе дигиталната фотограметрична работна станция PHOTOMOD. Днес освен УАСГ шест фирми у нас имат инсталирани оптимален брой работни станции PHOTOMOD.

Досега компанията е организирала 11 международни конференции от 2001 г. насам, като срещата през 2007 г. е в Несебър с 100 участници от 18 страни. От седмата конференция срещите носят наименованието „From imagery to map: digital photogrammertic technologies“, което се цели разнообразяване на тематиката. С изключение на първата среща, винаги участват и българи.

Така беше и в Тоса де Мар, където сред 100 специалисти от 21 страни имаше и петима родни представители – инж. Ваня Петрова и инж. Ася Тодорова от отдел „Фотограметрия“ към ГИС-София ЕООД, д-р инж. Ангел Ангелов, управител на Геодетект ЕООД, инж. Мартин Янакиев и инж. Мила Михайлова от „Геоконсулт“ ООД.

 

Работата

 

Participants during presentations1.jpg
Участниците в една от сесиите

Конференцията бе открита с приветствия от Гизела Саладич – кмет на града-домакин, от известния в България съветски космонавт и настоящ ректор Московския държавен университет по геодезия и картография Виктор Савиних, от Виктор Викторович – генерален директор на асоциация „Земля из космоса“ и от д-р Виктор Адров – директор на RACURS.

Форматът традиционно включва две основни части – доклади, сега изнесени на 19 и 20 септември, и майсторски клас, проведен на 21 септември.

Представените 40 доклада бяха разделени в 9 тематични направления. По-интересните бяха посветени на използването на дигиталните фотограметрични камери и последващата обработка както и работата със спътникови изображения.

Първият блок доклади „General photogrammetric and cartographic problems“ (Общи фотограметрични и картографски проблеми) бе посветен на текущото състояние на картографирането, кадастралните и фотограметрични услуги. Един от докладите представи развитието и състоянието на фотограметрията и картографията в Каталуния. В презентацията „Institut Cartografic de Catalunya: Catalan Mapping Agency“ (Институт по картография в Каталуния: Каталунска картографска агенция), авторът Давид Санчес и Карбонел запозна аудиторията с оборудването в института (самолети, камери), както и разясни принципа на разпространение на различните продукти – цифровите карти се предлагат свободно в интернет пространството (www.icc.cat), печатните карти се продават в книжарниците. Институтът предоставя свободен достъп до географската информация, включително и визуализация. Предлага библиотека от карти с добра разделителна способност (90 % от картите са от орторектифицирани самолетни снимки). Докладчикът говори за практиката за обновяване на карти в различни мащаби. Представи богата гама от продукти – едро-, средно- и дребномащабни карти, атласи, ортофотопланове и истински ортофотопродукти (true orthos). Показа различни тематични карти – геоложки, растителни и др.

Втората тематична група доклади „Digital cameras and aerial equipment“ (Дигитални камери и въздушно оборудване) беше фокусирана върху дигиталните камери. Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с последните разработки на Visionmap A3 LightSpeed, Leica Geosystems, Z/I Imaging.

Представянето, озаглавено „A Comparison of the Performance of Various Digital Aerial Photography Systems in an Aerial Surveys of Large Territories“ (Сравнение на заснемането на големи територии с различни дигитални въздушни системи), авторът Сергей Кадничанский запозна аудитория с техническите характеристики, възможности и функции на дигиталните камери, с които разполага руската компания Meridian+ – DMC (Z/I Imaging), ADS 40 (Leica Geosystems), A3 (VisionMap). Представи сравнителен анализ на технически характеристики и производителност на камерите DMC, ADS 40, A3, UltraCam Eagle 80, UltraCam Eagle 120 и DMCII 250 за площ от 2500 m2 и мащаби 1:2000, 1:5000, 1:10 000 и 1:25 000. В заключение даде предимствата на всяка от камерите поотделно с обобщението: „Дигиталната камера A3 е с най-висока производителност. Високата разделителна способност, която осигурява (28 cm, в надира) позволява снимките да се използват за мащаб 1:2000 в населените места.“

В тематична секция от доклади за обработка на въздушни снимки „Photogrammetric processing of digital aerial imagery“ (Фотограметрична обработка на дигитални въздушни снимки) участници от Русия и България представиха своите доклади.

Александра Кисельова представи „PHOTOMOD 5.2. New Capabilities“ (PHOTOMOD 5.2. Нови възможности), като направи доста подробен преглед на новите функции и възможности на системата за дигитална фотограметрия PHOTOMOD – специален инструмент в процеса на аеротриангулация за обработка на данни от безпилотни летателни апарати, нов алгоритъм за изравнение, ускоряване процеса на изравнение и намаляване на необходимия брой опорни точки при работа със спътникови изображения, работа с текстури в 3D моделното пространство (суперпозиране на снимки на фасадите със съответните сгради, предварително векторизирани във PHOTOMOD) и др.

Дмитрий Кочергин в „PHOTOMOD Geomosaic 5.2. Great Step in Functionality and Productivity“ (PHOTOMOD Geomosaic 5.2.Голяма крачка във функционалност и производство) представи подобрените възможности на PHOTOMOD Geomosaic – по-голям брой снимки в процеса на обработка, по-бърз алгоритъм, използване на автоматични свързващи точки при обединението на снимки за не много точно георефериране, оптимизация при разпределената обработка, автоматични линии на свързване (seamlines), pan-sharpening, подобрение в цветовия баланс и др.

Ваня Петрова в лекцията „Updating of Bulgarian Large-Scale Topographic Map by Digital Photogrammetric Software PHOTOMOD 5.1″ (Обновяване на едромащабната топографска карта на България посредством дигиталния фотограметричен софтуер PHOTOMOD 5.1),  представи пилотен проект по създаване на цифрова едромащабна топографска карта с цел препоръки за създаването на нова нормативна уредба, както и определяне на основните дейности и правила при създаването на цифрова ЕТК в мащаб 1:5000 и 1:10 000. Авторът запозна аудиторията с обща информация за проекта, цели, начин на изпълнение и направените изводи, коментари и препоръки.

 

VPetrova1.jpg
Презентацията на ГИС-София ЕООД

 

Докладът „Digital Photogrammetry in Bulgaria and its Relation with PHOTOMOD“ (Дигиталната фотограметрия в България и връзката й с PHOTOMOD) с автор ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски беше представен от инж. Ваня Петрова. В доклада се проследява развитието и състоянието на фотограметрията в България, институциите в страната, които се занимават с фотограметрия, фотограметричната литература, издадена от наши специалисти, както и техническите средства, с които разполага страната. Подробно е разгледан периода от изследването на различни фотограметрични работни станции от отдел „Фотограметрия“ на ГИС-София ЕООД от закупуването на PHOTOMOD до сегашното състояние като дистрибутор за страната.

Темата на последния от първия ден блок бе на тема „UAV aerial photography and processing“ (Безпилотни летателни апарати – заснимане и обработка). Особено голямо внимание беше насочено в тази област на приложение на фотограметрията и дистанционните изследвания. Безпилотните летателни апарати и снимките, получени чрез тях може да са следващото направление, в което ще се доразвива работата с неметрични камери (приложение при картографиране и мониторинг на линейни обекти – нефто-, газо- и електропроводи, при локализиране на бързи пожари и др.).

Авторът Армен Грюнен представи доклада „Advances in UAV Photogrammetry“ (Напредъкът в безпилотните летателни апарати във фотограметрията), като направи подробен преглед на различните средства за получаване на снимки от безпилотни летателни апарати – самолети, хеликоптери, дирижабли. Разгледа доста подробно предимствата и недостатъците на безпилотните летателни апарати. Представи различни международни проекти, извършени с безпилотни летателни апарати. Изтъкна основният проблем при работа с безпилотни летателни апарати – ограничения от правен характер и националната сигурност.

През втория ден от конференцията първите два блока доклади бяха посветени на космическите дистанционни изследвания и фотограметричната обработка на спътникови изображения. Представители на водещите доставчици на спътникови изображения в света, показаха своите презентации (DigitalGlobe, GeoEye). Бяха представени доклади относно точността на ортофото продуктите, получени от спътникови снимки, обработката на снимки, получени от различни сензори като GeoEye-1, KOMPSAT-2, Kanopus-V и др. за създаване на карти в различни мащаби и обновяване на информация.

Третият, за деня, блок доклади „Geoportals“ (Геопортали) бе посветена на използването на множеството геореферирани данни, събирани през годините. Геопорталите дават възможност за управление на съществуващи корпоративни геореферирани данни чрез събиране, съхраняване и анализ на тези данни, които могат да бъдат представени в online режим или като доклади. Създадените геопортали помагат на компаниите да организират бързо и добре да координират работата си при наличие на голямо количество съхранявана и входяща информация. Чрез геопорталите може да се получава информация по най-бързия начин.

Последният за деня блок доклади „SAR survey“ (Проучване със синтетична радарна апертура), беше фокусиран върху радарните измервания. Основните предимства на радарните измервания са, че могат да се получат при всякакви метеорологични условия, както и по всяко време на денонощието. Основен проблем е отражението на радиовълните от наблюдаваните обекти.

Третият ден традиционно бе посветен на майсторски клас и множество бизнес срещи. Дискусиите бяха отдадени на дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD. Специалисти от Racurs представиха постигнатото през последната година и демонстрираха новите възможности на версия PHOTOMOD 5.2.  Демонстрирано беше доста подробно работата по обработка на снимки, получени от безпилотни въздушни средства, както и възможността за самокалибриране на използваните камери. Представиха се новостите при PHOTOMOD Geomosaic. Разискваха се проблеми при работа с PHOTOMOD.

По време на конференция имаше постоянна online видео връзка, осигурена от ScanEx Research and Development Center Работни езици бяха руски и английски.

 

Group_Photo1.jpg

Обща снимка на участниците

 

Съпътстваща програма

 

Конференцията беше съпътствана от интересна и разнообразна програма, включваща спортни дейности и екскурзия из Барселона. Участниците имаха възможността да се докоснат до творчеството на световно известният испански архитект, един от най-големите новатори Антони Гауди. Негова е заслугата за навярно най-голямата атракция на Барселона – красивата катедрала La Sagrada Familia, считана за символ на града. Пак Гауди е архитект и на парка „Гюел“ – една от най-посещаваните забележителности на града, намиращ се на един от хълмовете над Барселона, от където цялата околност се вижда като на длан.

 

Arc de Triomf1.jpg
Триумфалната арка в Барселона 

Тържественото закриване на конференцията беше обявено по време на празничната вечеря. По традиция фирмата-организатор на конференцията RACURS Co разигра томбола, на която две локални версии на фотограметричния софтуер PHOTOMOD бяха спечелени. Спечелилият руската версия беше дългогодишен участник в конференциите проф. Юри Баранов (Русия), а английската версия спечели Сабине Мор (Германия), присъстваща за пръв път на конференцията.


От представените доклади, станалите разисквания, проведените демонстрации и контактите, както с представителите на RACURS, така и с други участници може да се обобщи, че конференцията става традиционно място за срещи на експерти и мениджъри на водещи държавни и частни компании, занимаващи се с фотограметрия и дистанционни методи. Тя е възможност за разширяване на професионалния опит и добро поле на изява. Участници в нея са едни от най-известните имена в световната фотограметрия и е редимство е да се докоснеш до техните знания и умения, да почерпиш от техния опит.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us