Геодезия

Браншовите организации организират първи геодезически събор

СГЗБ, АГФ, КИГ и КИИП са организатори на първия геодезически събор. Той ще се проведе на 06.02.2016 г. (събота) от 9.30 ч. в сградата на ФНТС, гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ 108. За допълнителна информация и регистрация за участие на сайта на събитието – https://geodesymeetingbg.tumblr.com/.

Автор

Geomedia Magazine




От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us