Геодезия

Брюксел налива 1 милион евро за кадастъра на Йордания

20160211-eu-lands-and-survey Custom

Делегация на ЕС в Хашемитското кралство Йорданияи FIG

Европейският съюз отпуска 1 милион евро за развитие на техническия и административен капацитет на кадастъра и поземлената администрация на Йордания. Договорът за сътрудничество бе подписан през февруари 2016 г., а бенефициерът е Йорданската агенция по кадастъра (Department of Lands and Survey – DLS).

„Стремим се да предоставяме точна база данни за сгради и имоти, която да отговаря максимално на реалността, особено когато става въпрос за картите и скиците,“ заяви тогава министърът на финансите на Йордания Омар Малас.

Йорданската агенция по кадастъра получава средствата по проекта, наречен „Намаляване на несъответствия между физическата реалност и кадастралната информация в Йордания“. Другите субекти, които ще бъдат финансирани по проекта, са общината на Аман, министерството на регионалното развитие, Кралският географски център и Асоциацията на геодезически фирми на Йордания (Association of Owners of Land Survey Offices).

Европейско-йорданското споразумение ще се изпълнява в сътрудничество с правителствата на Холандия и Швеция в течение на 18 месеца.

Министърът на планирането и международното сътрудничество на Йордания Имад Факхури коментира, че досегашните европейски проекти са подобрили уменията на персонала и качеството на геодезическата продукция в страната му. Става дума за завършилия успешно през април 2013 г. първи проект с участието на Швеция за подобряването на работата на Йорданската агенция по кадастъра.

Посланикът на Европейския съюз в Йордания Андреа Матео Фонтана оцени като много добро сътрудничеството между Брюксел и Аман в областта на кадастъра и геодезията, като го определи за подпомагащо реформите в близкоизточната страна. Шведският посланик в Йордания Хелена Гьондал Риц посочи заслугите на шведската и на холандската служби по кадастъра. „Проектът има много измерения заради това, че освен да подобрява услугите и самия кадастър, допринася за обмен на знания и умения”, коментира Риц.

31312321 Custom

Шефът на Йорданската агенция по кадастъра Моен Сайех подчерта ползата от точна кадастрална информация за развитието на кралство Йордания.

95% от територията на страната с кадастър

Кадастърът на Йордания съдържа едновременно кадастрална и имотна информация. В страната работят 33 офиса за регистрация и 3 геодезически групи, които се занимават със заснемането. Регистърът съдържа информация за имената на собствениците, дяловете, броя на имотите, границите на имотите, цена на имотите, сервитути и данни за ипотеките.

С кадастъра в страната са ангажирани министерството на финансите, агенцията по кадастъра и геодезистите, които правят заснеманията. Исторически кадастърът на Йордания стъпва на ислямския закон.

В момента целият кадастър е дигитализиран. За качеството на предлаганите услуги Йорданската агенция по кадастъра е сертифицирана по ISO 2001. Всички офиси са свързани онлайн с централизираната база данни. Клиентите получават кадастрална информация, скици на имотите, информация за собствениците на имотите. Агенцията е част от големия проект за електронно управление на страната и предоставя онлайн цялата информация. Всъщност директна връзка с кадастралната база данни имат министерството на правосъдието, министерството на вътрешните работи, министерството на финансите, гражданската регистрация и общината на Аман – т.е. не е нужно да се правят допълнителни проверки в отделни офиси и служби, а цялата информация за собствеността е централизирана.

Повече от 95% от територията на страната е вкарана в кадастъра. За сравнение – в България едва за 19,7% от земята има кадастрална информация.

Предизвикателства

Естествено дори и в доста подредения йордански кадастър има пропуски. Съществуват неточности между физическите граници и регистрираните в кадастъра, на места липсва важна кадастрална информация, свързана с различните нива на сградите. В страната има недостиг на квалифицирани кадри, които да осъществяват постоянната поддръжка на кадастралната информация. През последните години има скок в сделките с недвижими имоти, което увеличава необходимостта от подготвени кадри и от добре работещ кадастър. Същевременно нараства и броят на имотите, които имат повече от един собственик, което води до усложнения в информацията.

1 Custom

Надеждите

Кадастърът на Йордания не спира да се развива. Доказателство за това е и последният проект, в сътрудничество с Европейския съюз. Експертите си поставят за цел използвайки ортофото заснемането и сателитните снимки да произведат кадастрални карти за районите, в които те липсват, както и да добавят нови слоеве информация за различните сгради. Основна цел на Йорданската агенция по кадастъра е да се поддържа кадастралната информация. Философията на работещите в кадастъра в Йордания е, че той трябва да е достъпен както за хората, така и за всички държавни институции и служби, за да се улесни обслужването на гражданите, събирането на данъците и търговията с имоти.

Развиването на кадастъра в Йордания се прави с разбирането, че именно той е в основата на разумните решения за бъдещо развитие на страната и за по-добрите инвестиции.

Статистика

Площ на Йордания 89000 кв. Км

– 80% пустиня

– 15% населени места

– 4% обработваема земя

– под 1% гора

– 65% от земята е собственост на държавата

 

Сделки

Населението е 5,5 милиона.

Парцелите са 1,4 милиона.

Собствениците са 1,5 милиона, като 14% от тях са жени.

Годишно се правят около 100 000 сделки с имоти.

Средно таксата за сделка с имот е 10% от очаквана сума на сделката.

 

Малко история

След края на Първата световна война и разпадането на Османската империя ООН дава мандат на Великобритания да управлява голяма част от Близкия изток, като под нейно управление е и територията на Йордания. През 1946 г. страната получава независимост и се превръща в Хашемитското кралство Йордания. Един от дълго управляващите крале е Хюсеин, който е на власт до 1999 г. Той успешно води страната да устоява на натиска на големите САЩ и СССР тогава. През 1967 г. Йордания губи Западния бряг от Израел през 1967 г. по време на Шестдневната война. През 1988 г. крал Хюсеин се отказва от тази територия и през 1994 г. подписва мирен договор с Израел. Крал Абдула II, най-големият син на крал Хюсеин, поема трона след смъртта на баща си през 1999 г.

 

Икономика

Йорданската икономика е сред малките в Близкия изток. Страната изпитва недостиг на вода, нефт и други природни ресурси. През първото десетилетие на новото хилядолетие крал Абдула осъществява значителни икономически реформи, като например разширяване на външната търговия и приватизация на държавните компании, които привличат чуждестранни инвестиции и средногодишният икономически растеж е от 8% през 2004 г. След световната икономическа криза през 2008 г., страната поддържа растеж от 2,8% на година. Йордания внася газ от Египет и Израел и нефт от Саудитска Арабия. През август 2015 г. Йордания изтече тригодишното споразумение с Международния валутен фонд (МВФ) за 2 милиарда долара, което подпомогна икономиката на страната. Напливът от над 630 000 сирийски бежанци от 2011 г. насам поставя страната под допълнителен натиск.

 

Петра

0371963620140509 en Custom

Древният град Петра може би е най-популярното място от Йордания. Дори днешната столица на страната Аман отстъпва пред славата на столица на набатеите. Петра се намира в планинска долина Вади Муса („Долината на Мойсей“). Градът е достъпен през тясно дефиле, а забележителните му, изсечени в скалите сгради са запазени непокътнати. Първите известни обитатели са едомците, които живеели тук около 1000 г.пр. Хр. Според Библията те били потомци на Исав, а препратките в Битие към място наречено Села, почти сигурно се отнасят за Петра. Към IV век пр. Хр. Петра е населявана от арабското племе набатеи, което изсича много от фасадите на сградите. Мястото е естествена крепост, а благодарение на канали градът е снабден с изворна вода. Скоро набатеите от почтени овчари се превърнали в митничари – започнали да налагат такси на преминаващите пътници, които довели до растеж на града. Петра станала голям търговски център, а гръцките пътешественици носели легенди за красотата ѝ. През II век пр. Хр. набатеите дори секат монети. От I век в Петра прониква и християнството, а през V в е документирано, че тя е седалище на християнска епархия. През VII в. попада под властта на мюсюлманите и впоследствие потъва в забрава с появата на по-достъпни търговски селища като Палмира на североизток от Дамаск. По време на Йерусалимското кралство остатъците от града са завзети от крал Балдуин I и той остава под контрола на кръстоносците до 1189г. Градът е забравен от Запада до 1812 г., когато швейцарският изследовател Йохан Лудвиг Буркхарт не го преоткрива.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us