Геодезия

Честита нова 2008 година!

Списание „Геомедия” пожелава на всички настоящи и бъдещи читатели много здраве, щастие и успехи във всички начинания.
Тъй като дните около края на една година и началото на следващата са на равносметка, нека и ние да направим нашата за случилото се в геодезическата гилдия.
През месец март беше учредена Камара на инженерите по геодезия (КИГ). Една хубава инициатива, която всички се надяваме да успее. За председател на КИГ беше избран инж. Ангел Янакиев. Към настоящият момент в КИГ членуват 237 инженери по геодезия. До всички кметове беше изпратено писмо с което се съобщава за съществуването на КИГ. Надяваме се създаването на КИГ да накара обществото да погледне още по сериозно на нашата гилдия.
Значителна част от територията на Република България е покрита с кадастрална карта. Все още има затруднения при обслужването на гражданите, но не са непреодолими. Искреното желание и надежда е да не се повторят проблемите при изработването на картите на възстановената собственост, а до момента всички информации говорят, че е създадена една работеща система.
По поръчка на частна геодезическа фирма бе извършено фотограметрично заснемане на гр. Бургас. Дано така бъде поставено началото на отварянето на пазар на фотограметрични продукти в България
България стана домакин на INTERGEO EAST – Международна фотограметрична конференция в Несебър, проведе се и поредният (17-ти) международен симпозиум, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.
Не на последно място е и издаването на списанието „Геомедия”.
Развитието на нашата гилдия може да бъде още по-динамично. Важно е взаимоотношенията в колегията да са добри, да няма нелоялна конкуренция, да си помагаме взаимно.
След едногодишно чакане, беше отворен и търгът за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на 5 района от гр. София. За съжаление има обжалване на тръжната процедура. Съвсем ясно е за всички нас е, че обжалването е ”от любов към спорта”. Но кой има полза от чак такава „любов”. Някой, който иска да докаже, че лесните работи могат де случват по-сложния начин?

Списание „Геомедия” призовава всички колеги да вървим напред. Ако не успеем в един търг, да опитаме в следващия. Имаме гаранция от „Агенция по кадастър, геодезия и картография”, че търговете се провееждат и ще се провеждат прозрачно и открито. Няма необходимост да се спираме и да си пречим. Нека покажем на обществото, че геодезическата гилдия е сплотена и единна,

Скъпи колеги, това е 3-ти, последен брой на списание „Геомедия”, който ще се разпространява безплатно. От 2008 г. списанието ще получават тези, които са се абонирали. Разбира се, всеки, който желае, може да го закупи или да се абонира в офиса на фирмата – ул. „Средна гора” 133, гр. София или на e-mail:geоmedia@abv.bg. Ако искаме списанието да продължава съществуването си, ни е необходим абонамент и рекламодатели. Изказваме искрена благодарност на хората и фирмите, които ни повярваха. Ние ще направим всичко по силите ни, така че техните послания да стигнат до по-голям кръг читатели. Очаквайте и нашия сайт.

За много години!

Екипът на Геомедия 

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us