Геодезия

Четири служби по кадастъра съобщават за приети КККР

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за:

  • частта от землището на с. Еленово, разположена извън урбанизираната територия на с. Еленово и на махала Ревалска, община Благоевград, област Благоевград
  • урбанизираните територии в землищата на с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище, с. Страхил, община Вълчи дол, с. Дръндар, с. Николаевка и гр. Суворово, община Суворово
  • землищата на с. Богослов, с. Вратца, с. Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, с. Раненци, с. Слокощица, община Кюстендил
  • землищата на с. Бабинци, с. Български извор, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Градежница, с. Малка Желязна, община Тетевен.

В 30-дневен срок от обявяването им в днешния брой 9 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър, съответно в Благоевград, Варна, Кюстендил и Ловеч.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us