Геодезия

Цели на Geometer Europas


През 2007 г. Европейската комисия настоя 22 от страните членки да побързат с приемането на законодателство, с което да се признават дипломите на специалисти от България и Румъния. Брюксел изпрати становища до държавите и ги задължи в кратки срокове да предприемат необходимите мерки, за да не бъдат изправени пред съда. Причината е, че европейската директива 2006/100 признава квалификациите на българските и румънските специалисти за равни на европейските. Документът посочва изрично дипломите от кои висши училища в България трябва да бъдат признати, както и кои специалности – става дума за лекарите, зъболекарите, медицинските сестри, акушерките, фармацевтите, ветеринарите, архитектите и инженерите. Тази директива обаче дълго не беше прилагана от много страни в Европейския съюз.

Една от основните геодезически организации в Европа, която работи точно в тази посока – изисква и настоява за уеднаквяване на изискванията за професионалистите инженери, е Geometer Europas. Българската Камара на инженерите по геодезия вече кандидатства за членство в тази асоциация, а Geometer Europas ще гласуват членството й през декември т.г.

Първоначално Geometer Europas е замислена като асоциацията на геодезистите на седем европейски страни – Германия, Австрия, Дания, Белгия, Франция, Люксембург и Швейцария. Членовете на тази организация са професионалисти от частни фирми, които изпълняват обществени поръчки чрез сключване на договори.

Голяма част от членовете в CLGE (виж сп. „Геомедия“ – брой септември-октомври 2008 г.) са привлечени от Geometer Europas.

Един от най-важните документи на асоциацията е многостранното споразумение, което препоръчва единни европейски стандарти за лицензиране на геодезистите в Европа. Според него се изисква петгодишно университетско обучение, както и допълнителна практика, за да се практикува професията. Това многостранно споразумение е подписано вече от България (от Камарата на инженерите по геодезия) и от професионалните сдружения на още пет европейски страни – Словакия, Литва, Гърция, Румъния и Чехия. В дългосрочен план многостранното споразумение ще служи за основа в преговорите между геодезическата гилдия и Европейската комисия.

Geometer Europas се стреми да изгради паневропейски стандарти за геодезистите, които работят в следните сектори: заснемане, поддържане на кадастър, сертифициране на съществуващия кадастър, оценка на недвижимата собственост, обработка и поддържане на кадастралната информация, планиране и обновяване на градските и земеделските райони.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us