Геодезия

Демонстрация на руски продукти за геоинформационни технологии в УАСГ


Семинар на тема: Геоинформационни технологии с използване продуктите на Конструкторско бюро „Панорама“ се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София на 10 и 11 февруари 2011 г. Организатори на семинара бяха „Геодетект“ ЕООД (София) и Конструкторско бюро (КБ) „Панорама“ (Москва).

КБ „Панорама“ (www.gisinfo.ru) е водещата руска компания в разработката и внедряването на софтуер в областта на геоинформационните системи и технологии. В продуктовата линия на КБ „Панорама“ присъстват всички средства за организиране на многослойни разпределени системи за обработка на пространствени данни. КБ „Панорама“ предлага готово програмно осигуряване и разработва програмни комплекси по задание на клиента. Продуктите на КБ „Панорама“ се използват както в икономиката, така и в интерес на отбраната – ГИС за използване в общинската администрация „Земля и Недвижимость“, GIS WebServer, ГИС за селското стопанство, ГИС за операционни системи Linux, Solaris, Windows Mobile, професионална ГИС Карта 2011 и др.

Лектори на семинара бяха генералният директор на компанията Андрей Железняков и заместник-генералният директор по научната работа Алберт Демиденко.

Темите през първия ден на семинара бяха обособени в четири модула: създаване, натрупване, приложение на пространствените данни; технологии за създаване на цифрови картографски данни; технологии за създаване и поддръжка на пространствени бази данни и технологии за обработка на резултатите от инженерни проучвания, териториално планиране и управление.

В първия модул бяха дадени насоки в развитието на ГИС технологиите и използването на продуктите на КБ „Панорама“. Беше коментирана инфраструктурата на пространствените данни в рамките на директивата INSPIRE. Темата за проекциите и координатни системи, както и методиката за създаване и трансформиране на карти, цифровите класификатори и изобщо системата за класификация и кодиране също бяха обсъждани.

Вторият модул започна с представяне на опита от създаване на ортофотокарти на Московска област по данни от дистанционни изследвания. Технология за създаване на цифрови топографски карти включва съвместно ползване на продуктите на КБ „Панорама“ и фирма „Ракурс“. Бяха обсъдени и възможностите за създаване на навигационни карти – море, земя, въздух, както и на специализирани карти – почвени, геоложки, хидроложки, екологични и др.

Третият модул очерта възможностите за създаване на файлови хранилища за цифрови карти с използване на ГИС Сървър 2008 и задачата „Атлас карт“. Беше демонстрирано как може да се ползват GIS WEB Server, ImageCreator при създаването на пространствени бази данни и публикуването им в Интернет, както и как се прави мониторинг на данните. Коментиран беше и опитът при ползването на продуктите на КБ „Панорама“ за създаване на ситуационни центрове, корпоративни и общински геопортали. Отбелязани бяха и разработките на специализирани приложения на основа на GIS ToolKit за външни бази данни, тяхното свързване и използване.

Технологии за обработка на резултатите от инженерни проучвания, териториално планиране и управление бяха в основата на четвъртия модул, където се обсъди създаването и обновяване на едромащабни топографски планове и кадастрални карти, формирането на земеустройствена документация и документи на териториално планиране, създаването и използването на модели на релефа, на геоложкия строеж и на други характеристики на местността, както и поддръжката на фондове от инженерни проучвания – геодезични, геоложки, екологични и др.

Вторият ден на семинара бе посветен на майсторски класове, които бяха в пет направления: трансформиране на растерни и векторни данни и преобразуване на проекции и координатни системи; създаване и редактиране на цифрови класификатори; функции и възможности при редактиране на карти; създаване и редактиране на информация за релефа при работа с повърхнини и изчисления по картата, търсене и избиране на обекти и анализ на данните.

Семинарът премина при значителен интерес, с високи оценки и поздравления от страна на участниците, и за руските колеги и за българските организатори – „Геодетект“ ЕООД (geodetect@abv.bg), които са и изключителен представител на КБ „Панорама“ у нас.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us