Геодезия

Депутатите все пак отложиха спорния законопроект за АГКК за седмица

Депутатите от Комисията по регионална политика и благоустройство в Народното събрание отложиха приемането на законопроекта за Държавната агенция по вписванията. Отлагането е само със седмица, засега, след острата реакция на Камарата на инженерите по геодезия и цялата геодезическа общност.

Със законопроекта се има за цел да се създаде мегаагенция по вписванията.

Геодезистите не приемат идеята Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да мине под шапката на новата мегаагенция по вписванията.

Законопроектът, с който се създава тази нова мегаструктура в изпълнителната власт, е внесен от народни представители от ПП, БСП, ИТН и „Демократична България“. От „Продължаваме промяната“ вносители, освен Милен Матеев, са и Стою Стоев, и Петър Куленски. От ИТН го е подписал Андрей Михайлов, от БСП – Филип Попов, а от ДБ – Атанас Славов.

Заместник-ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) проф. д-р инж. Славейко Господинов, който е геодезист, заяви, че управлението на един такъв процес по създаване на мегаагенция по вписванията не е проста задача, а изисква опит, информация и познания. Геодезическото образование било прието като регулирана професия. Затова проф. Господинов се присъединява към мнението на колегите си, че трябва да се обмисли много добре предложението дали новата мегаагенция ще събере в едно Агенцията по вписванията и АГКК.

Темата бе подета и от опозицията, като депутатът от ДПС Цветан Енчев предупреди, че ще има бъдещи кризи с промените, които се предлагат за създаването на мегаагенция по вписванията.

Борислав Гуцанов от БСП настоя да се отложи приемането на законопроекта за следващата седмица и да се гласува след като се вземе решение за АГКК. Председателят на регионалната комисия и депутат от „Продължаваме промяната“ Настимир Ананиев заяви, че между двете четения ще се реши бъдещето на АГКК.

Законопроектът за Държавната агенция по вписвания (ДАВ) урежда създаването на Държавна агенция по вписванията като орган към Министерски съвет, който избира неин председател. Той трябва да е юрист с най-малко 5 години стаж. Мандатът му ще е 5 години и ще има право на най-много два. ДАВ следва да отговаря за развитието на Търговски регистър, БУЛСТАТ, Имотния регистър, Централния регистър на особените залози и на имуществените отношения на съпрузите, както и за гражданската регистрация, системата на ГРАО, както и други регистри и информационни системи.

Новата мегаагенция ще събере в едно Агенцията по вписванията (сега към Министерството на правосъдието), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (сега към Министерството на регионалното развитие и благоустройството), Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (сега към МРРБ) и Централния регистър на особените залози (сега към МП).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us