Геодезия

Днес е празникът на Минно-геоложки университет

Днес (19.10.2017 г.) почитаме паметта на Св. Иван Рилски, патрон на Минно-геоложкия университет.

Висшето учебно заведение съществува самостоятелно от 1953 г. и оттогава насам подготвя инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности. Там завършват и минните инженери бакалаври и магистри по маркшайдерство и геодезия, които се обучават в едноименната катедра.

Пръв ръководител на катедрата е доц. Петко Монев, който я оглавява през учебната 1953/54 година. След него ръководители на катедрата последователно са били: проф. Любомир Димов (от 1954 до 1976 г.), проф. Никола Цонков (от 1976 до 1981 г.), проф. Коста Велев (от 1981 до 1988 г.), проф. Петър Мечкарски (от 1988 до 1993 г.), доц. Никола Сотиров (от 1993 до 1997 г.), проф. Любомир Чешанков (от 1997 до 1999 г.) и доц. Койно Боев (от 1999 г. до 2012 г.). От 2012 г. катедрата се ръководи от доц. Станислав Топалов.

В момента в катедрата преподават 13 преподаватели, някои от които известни на аудиторията на списание „Геомедия“ като доц. д-р Момчил Минчев и ас. д-р Аспарух Камбуров.

Техни статии ще намерите на следните адреси:

Към анализа на геодезическата основа на координатна система „1970 г.“

Реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 и Европейската вертикална референтна система EVRS на територията на България – част 1

Реализация на Европейската земна координатна система ETRS89 и Европейската вертикална референтна система EVRS на територията на България – част 2

Професионалните ГНСС системи в геодезията

Геодезията на Антарктида – българският принос през сезон 2016-2017 г.

Размисли за новата рейтингова оценка на МОН, ползите от комуникация на геодезията и работата с деца

Светлана Горанова и Аспарух Камбуров: Математиката като забава и откъде минава МКС

Възход на ГНСС методите за прецизно единично определяне на местоположение (PPP) в реално време и възможностите им за високоточни приложения

Курс към Космоса

WARTK – позициониране с дециметрова точност в реално време на разстояния над 400 km от референтни станции

Аспарух Камбуров за геодезията, пътешествията и надеждата

Пещерата Духлата – Лазерно 3D сканиране на Тронната зала

Технологията LiDAR и нейното приложение за наземно 3D лазерно сканиране

Диференциални ГНСС методи с използване на мрежа от референтни станции

Екипът на списание „Геомедия“ поздравява всички преподаватели, студенти и специалисти от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ по случай празника.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us