Геодезия

До края на 2014 г АГКК пуска карта на Черноморието


До края на ноември следващата година ще е разработена и внедрена информационна система за специализираната карта на Черноморското крайбрежие. Това е част от проекта „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за по-добро административно обслужване“. Според ръководителят на проекта Виолета Коритарова системата ще може да визуализира всички специализирани данни, съгласно Закона за Черноморското крайбрежие, ограниченията в зона „А“ и „Б“, както и обектите – публична държавна и общинска собственост. Тя ще бъде съвместена и с информационната система на кадастъра и ще може да се визуализират данните от кадастралната карта, комбинирани със съответните специализирани
данни, което би позволило на държавата и общинската администрация да управляват собствените си имоти.
Според Коритарова системата ще даде правилните предпоставки на
инвеститорите за техните инвестиционни проекти.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us