Геодезия

До края на 2014 г АГКК пуска карта на Черноморието


До края на ноември следващата година ще е разработена и внедрена информационна система за специализираната карта на Черноморското крайбрежие. Това е част от проекта „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за по-добро административно обслужване“. Според ръководителят на проекта Виолета Коритарова системата ще може да визуализира всички специализирани данни, съгласно Закона за Черноморското крайбрежие, ограниченията в зона „А“ и „Б“, както и обектите – публична държавна и общинска собственост. Тя ще бъде съвместена и с информационната система на кадастъра и ще може да се визуализират данните от кадастралната карта, комбинирани със съответните специализирани
данни, което би позволило на държавата и общинската администрация да управляват собствените си имоти.
Според Коритарова системата ще даде правилните предпоставки на
инвеститорите за техните инвестиционни проекти.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us