Геодезия

Докторанти и студенти по геодезия може да кандидатстват по „Еразъм+“ за обмен в Русия

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обяви втора покана за набиране на кандидати за мобилност на студенти и докторанти от Геодезически факултет на УАСГ по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 – 2019 г. Обменът е в изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и Московски държавен университет по геодезия и картография (МИИГАиК), Руска федерация.

Престоят може да бъде с продължителност от 3 до 5 месеца. Индивидуалната финансова подкрепа е в размер на 700 евро на месец, като е осигурена възможност за покриване на разходи за пътуването в размер на 275 евро.

Кандидатите трябва да са докторанти или студенти след завършен първи курс по специалност „Геодезия“, през учебната 2018-2019 г., с успех най-малко добър 4,00 от завършените към датата на кандидатстването семестри.

Желаещите да участват могат да подадат своите документи в ЦМДМ, ректорат на УАСГ, каб. 206, в срок до 30 септември 2018 г. Подробни изисквания, както и списък с необходимите документи са достъпни на сайта на УАСГ на адрес: https://www.uacg.bg/?p=134&l=1&id=3356&ord=0,1,0,0.

Как е преминала студентската мобилност в Русия през 2010 г. четете тук: https://www.geomedia.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/item/3372-.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us