Геодезия

Още две свободни позиции в АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси за заемане на следните две свободни позиции по Закона за държавния служител:

  • Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ в СГКК – Пловдив
  • Младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК –  Велико Търново.

Срокът за кандидатстване е до 17.30 ч. на 18.10.2018 г. Документи се приемат в деловодството на АГКК в гр. София на ул. „Мусала“ № 1 или на адреса на съответната служба.

Повече информация за позициите може да се намери на интернет страницата на АГКК в раздел „За нас“, меню „Работа“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us