Геодезия

Две свободни позиции в АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси, на основание Закона за държавния служител, за заемане на следните длъжности:

  • Младши експерт в Специализирана администрация/ Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“/Отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“
  • Младши експерт „Административно обслужване“, Специализирана администрация/ Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

Документи за участие се подават лично или чрез пълномощник до 17.30 ч. на 29.10.2018г. в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1. За позицията в гр. Смолян може и на адреса на службата на бул. България № 69, ет. 3.

Подробна информация за изискванията и начина на кандидатстване се намира на интернет страницата на агенцията, раздел „За нас“, меню „Работа“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us