Геодезия

Една фотограметрична конференция в Адриатика


Инж. Ваня Петрова

ГИС-СОФИЯ ЕООД 

Почти в края на лятото между 15 и 18 септември т.г., се състоя VIII международна научно-техническа конференция “От снимк ата към картата: Дигитални фотограметрични технологии”, организирана от RACURS Co., Москва. Тя е продължение и развитие на традиционните ежегодни семинари на потребителите на PHOTOMOD.

През периода 2001 г. – 2006 г. RACURS Co е организирала шест международни конференции на потребителите на дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD в Иркутск, Санкт Петербург, Москва, Минск (Беларус), Юрмала (Латвия), Будва (Черна Гора). Конференцията през 2007 г., която се състоя в Несебър, беше с ново наименование: VII Международна конференция “От снимката към картата: Дигитални фотограметрични технологии”, с което се цели разширяване на нейното предназначение и разнообразяване на тематиката. Специалисти от ГИС-София, която е представител на RACURS Co за България, са участвали във всички конференции след тази в Иркутск.

За място на конференцията тази година организаторите бяха избрали туристически комплекс „Зелена лагуна“ – живо писно място с много зеленина и спокойствие, намиращо се на около 5 км южно от гр. Пореч, в Хърватия, разположен на западния бряг на полуостров Истрия, в северната част на Адриатическо море.

rac

Зелената лагуна

Повече от 120 специалисти от 24 страни (Австрия, Аржентина, Белорусия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Израел, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Русия, САЩ, Словения, Сърбия, Турция, Франция, Хърватска, Чехия, Швейцария) взеха участие в конференцията. За първа година имаше представители и от Австрия, Аржентина, Гърция, Израел и Словения.

 

От България участваха трима представители на ГИС-София ЕООД от отдел „Фотограметрия” – инж. Таня Маджарова, началник на отделa, инж. Ваня Петрова и инж. Екатерина Паланова, както и управителят на „Еуросенс–България” ЕООД инж.  Камен Илиев.

 

map

Участниците от ГИС-София и RACURS Co.

 

От RACURS участваха д-р Виктор Адров – директор, Андрей Сечин – научен директор, Александър Чекурин – търговски директор, Дмитрий Кочергин – началник на отдел “Техническа поддръжка”, Алексей Елизаров, Виктория Лазарева, Роман Шувалов, Елена Воронина.

 

Сред участниците имаше и петима професори: Александър Михайлов (МИИГАиК), Леонид Биков (FSUE «Goszemcadastrysiomka» – VISHAGI West Siberian branch), Юри Баранов (VNIIGAZ» LLC), Gottfried Konecny (Leibniz University Hannover), Gordon Petrie (University of Glasgow).

  

Конференцията бе открита с приветствие към участниците, отправено от д-р Виктор Адров – директор на RACURS. Девет сесии – четири от които на 15 септември и четири сесии на 16 септември, както и една сесия на 17 септември и учебен клас по PHOTOMOD съставляваха програмата на конференцията.

 

В девет тематични направления бяха изнесени 41 доклада, което е с 40% повече в сравнение със VII конференция (Несебър, 2008). По-интересните доклади бяха посветени на използването на дигиталните фотограметрични камери и последващата им обработка както и работата със спътникови изображения.

session

Участниците в една от сесиите 

От ГИС-София бяха изнесени следните доклади:

“Фотограметрията в България и връзките й с ISPRS”, на Иван Кацарски (представен от Екатерина Паланова). Докладът съдържа информация за развитието и състоянието на фотограметрията в България, институциите в страната, които се занимават с фотограметрия, както и фотограметричната литература, издадена от наши специалисти, как то и за връзката на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България с Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS) – членове, участия в конгреси, участие в управителни бордове, награди и др.

paper

Екатерина Паланова представя доклада на Иван Кацарски

“Най-големият едромащабен проект в България”, с автори Ваня Петрова, Екатерина Паланова, Катерина Иванова, Таня Маджарова и Юлия Николаева. Докладът представя проектът на ГИС-София, заснет с дигиталната камера DMC (Intergraph, USA) през пролетта на 2008 г. с обща площ 1467 кв. км – обща информация за проекта, цели, начин на изпълнение.

Първият блок доклади на конференцията „Regional and corporate photogrammetric mapping“ бе посветен на текущото състояние на картографирането, кадастралните и фотограметрични услуги в България, Естония, Беларус, Литва и Индия. Един от докладите е:

 

paper

Ваня Петрова представя доклада на ГИС-София  

First steps to privatisation geoinformation solution technologies in India, автор Satheesh Kumar Kakamani, MapWorld Technologies Limited, India. Докладът запозна участниците в конференцията с дейността, състава и основните задачи на MapWorld Technologies Ltd., както и по-обстойно представи работата по проект за създаване на 3D модел на Делхи.

 

Втората тематична група доклади беше фокусирана върху широко-обхватните дигитални камери. Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с последните разработки на Leica Geosystems, Microsoft-Vexcel, както и с проекти, аерозаснети с дигиталната камера DMC.

 

Leica geosystems airborne sensors – the best is getting even better, автор Peter Schreiber, Leica Geosystems AG, Switzerland. Докладчикът запозна аудитория с Leica ADS80 (трето поколение дигитална аерокамера) – технически характеристики, възможности, функции, както и представи Leica ALS60 – въздушно преносим лазерен скенер както и новата MPiA (Multiple Pulses in Air) LiDAR технология, която значително намалява цената на полета (с удвояване гъстотата на точките при откоси се достига 50% намаляване на разходите), както и дигиталната форматна камера RCD105, предназначена за ALS LiDAR технологиите, чийто краен резултат снимка среден формат с данни от лазерно сканиране е идеалната комбинация. 

 

Microsoft Virtual Earth Project and Photogrammetrical Technologies in Microsoft and Vexcel Imaging, автор Franz Leberl, Graz University of Technology, Austria. Докладът запозна присъстващите с UltraCamXp, представена за пръв път тази година на XXI ISPRS Конгрес в Пекин и представляваща подобрена версия на широкоформатната дигитална камера UltraCamX, а също представи проекта Microsoft Virtual Earth и Microsoft Virtual Earth 3D – съвременен начин за визуализиране и навигация в реално време. Цел на проекта – покритие на света с въздушни снимки и триизмерно моделиране на градовете (представяне на сгради, съоръжения и терен от различна височина и ъгъл).

 

Economic considerations for photogrammetric mapping, автор Gottfried Konecny, University of Hannover, Germany. Професорът направи доста подробен преглед на фазите на развитие на фотограметрията – методология, потребители, произход, приложение, както и представи средните международни цени на ортофото и традиционното картографиране, както и факторите, от които зависи ценообразуването, а също разгледа различните методи за получаване на дигитални височинни модели с помощта на най-новите технологии.

 

В тематична секция от доклади за обработка на въздушни снимки “Photogrammetric processing of digital aerial images” участници от Русия и Италия представиха своите доклади.

 

Последният за деня блок доклади бе на тема “New digital aerial technologies and LiDARs”.

 

Systematic oblique aerial photography using multiple digital cameras, автор Gordon Petrie, University of Glasgow, United Kingdom. Професорът направи подробен преглед на различните средства за получаване на наклонени снимки (с или без оператор) самолети, хеликоптери, дирижабли и др., както и разгледа доста подробно многообективните филмови и дигитални аерокамери. 

 

Aerial survey photogrammetric system VisionMap A3. From wide-angel digital camera to automatic creation of orthophotomap and syntethic images for stereo plotting, автор Yuri Raizman, VisionMap Ltd., Israel. Авторът Направи своеобразно разграничение на дигиталните аерокамери по различни критерии – формат, принцип на сканиране, брой обективи, маса, точност и др., както и представи VisionMap A3 системата – дизайн, функции, последователност на работа и предимства. Основни особености на системата са абсолютна автоматизация на целия процес – от планиране на полета до създаване на ортофотопродукта, синтетични изключително голямо-форматни снимки за стереокартиране, вертикални и наклонени снимки с висока разделителна способност (две CCD камери с 300 мм фокусно разстояние) и др.

 

През втория ден от конференцията първите два блока доклади бяха посветени на космическите дистанционни изследвания и фотограметричното обработване на спътникови изображения. Бяха представени доклади относно точността на ортофото продуктите, получени от спътникови снимки, обработката на снимки, получени от различни сензори като QuickBird, ALOS, Aster и др. за създаване на карти в различни мащаби и обновяване на информация. Аудиторията се запозна с най-високоточния спътник GeoEye-1, пуснат в орбита на 6 септември 2008 г. с разделителна способност 41 см в надира за панхроматичния канал и 1.65 м размер на пиксела за цветно изображение.

 

Третият, за деня, блок доклади “RADAR space sensors and processing” беше фокусиран върху радарните измервания.

Проф. Гордън Петри представи основните съществуващи радарни спътникови системи, но и тези, които ще бъдат пуснати скоро.

Робърт Ланзл, Германия докладва за продуктите и услугите предоставяни от Infoterra Co от спътника TerraSAR-X.

 

Последният за деня блок доклади “Remote sensing data based mapping” бе посветена на използването на спътникови снимки в картографията.

 

Дискусиите през третия ден бяха посветени на дигиталната фотограметрична система PHOTOMOD.

Mehdi Boroumand, Iran представи мултимедийно обучение, позволяващо бързо усвояване на системата за всички нови потребители.

Специалисти от RACURS представиха постигнатото през последната година и демонстрираха нови продукти, както и новите възможности на предстоящата версия PHOTOMOD 5.0.

 

Учебният клас по PHOTOMOD се проведе на 17 септември, като на него бяха показани нови функции и възможности на системата. Доста подробно беше демонстрирана работата с новия модул PHOTOMOD GCP Survey, който може да работи както самостоятелно, така и съвместно с дигиталната работна станция PHOTOMOD. Това е модул за планиране и последващото геодезическо измерване на опорни точки, директно в проектите във PHOTOMOD. Представени бяха новостите в модула PHOTOMOD Radar. Разискваха се проблеми при работа с PHOTOMOD. 

 

amf

                                               Римският амфитеатър в гр. Пула

Съпътстващата програма на конференцията беше интересна и разнообразна. Опознаването на страната-домакин включваше разходка из Пула – древен град в югозападната част на Истрия – място, пълно с ценни музейни сбирки и паметници от Античността, най-големият от които е римският амфитеатър, днес сцена на представления и концерти. Имаше и разходка по бреговете на Лимския залив – живописен дълбок морски залив на западния бряг на Истрия, който заради теснотата и стръмните си стени прилича на норвежки фиорд. Тук участниците опитаха, едни с наслада, други със страх, стриди и други видове морска храна. Запознанството завърши с разходка през средновековния град Ровин – представян за най-романтичният град на полуострова – с тесни, криви катерещи се по хълма улички и къщи, построени от дялани камъни, очароват от пръв поглед. Старият град е увенчан на върха с хълм, на който от няколко века се извисява 7-метровата статуя на Света Еуфемия –пазителка на града, моряците и рибарите. Статуята се издига на купола на едноименния бароков храм, най-високата кула в околността.

 

Тържественото закриване на конференцията бе обявено по време на празничната вечеря. По случай 15-годишнината на фирмата-организатор на конференцията RACURS Co се разигра юбилейна томбола, на която две локални версии на фотограметричния софтуер PHOTOMOD бяха спечелени. Победител за руската версия беше участничка от Казахстан, а за английската версия – участник от Сърбия. В чест на юбилея имаше празнични илюминации.

 

От представените доклади, станалите разисквания, проведените демонстрации и контактите със състава на RACURS и други участници в конференцията могат да се направят следните изводи:

      Конференцията дава добра възможност за разширяване на професионалния опит.

      Представените доклади запознаха участниците с различни проекти на фирми, използващи системата PHOTOMOD.

      Личните контакти са една добра възможност за запознаване с опита на други фирми в областта на фотограметрията и източник на идеи за бъдеща работа.

      Могат да се проследят последните разработки на водещите фирми в производството на фотограметрична апаратура – Leica Geosystems, Microsoft-Vexcel.

      Участниците, които са потребители на системата, имат възможност да обсъдят подробно проблемите си, да обменят мнения, да направят предложения. А тези, които я нямат инсталирана, имат възможност да се запознаят с нея.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us