Геодезия

Едно към едно: Първо мнение в дискусията за търговете

Публикуваме позицията на нашия колега Николай Киров по повод дискусията за търговете.

„Уважаеми колеги,

Уважаеми колеги от екипа на сп. „Геомедия“,

Вече близо месец в гилдията се дискутират, изразяват и пишат критични мнения и оценки за последните резултати от подадените оферти за КККР и най-вече за оферирането на 0,01 лв. „за 1 брой засегнат имот при одобрен проект за изменение“.

Досега се въздържах да изразя своя коментар и оценка по темата, макар че е повече от понятно, че съм основен адресат на тези дискусии и критики. Въздържах се воден главно от съображението, че с моя коментар и оценки, които са крайно диаметрални на изразените мнения досега, има риск да обидя някои колеги, а не желая да правя това. Логичен е и въпросът защо мисля така. Мисля така, защото при тези тръжни условия и методика, получените резултати са повече от прогнозируеми и са изцяло по правилата и икономическа логика, и в този смисъл всички коментари, критики и оценки са повече от неоснователни и безпочвени.

Да предвиждаш висока цена за 1 бр. засегнат имот в проект, когато отражението на тази цена е минимално в крайната цена на обществената поръчка, и най-вече когато в момента на оферирането броя на проектите е неизвестен, е меко казано в голяма степен лишено от икономически смисъл и логика. Считам, че преобладаващата част от офертите потвърждават тази теза, като залагат значително под прогнозната стойност за този показател – 0,05лв.; 1 лв., 10 лв., 15 лв., 20 лв.. Всъщност цените от 1 лв. и най-вече от 0.05 лв. почти по нищо не се различават от 1-та стотинка. Умишлено тук не включих превърналата се в тема за коментар и критика „цена от 1 ст.“. Не я включих, защото за тази цена, освен горните аргументи има и друг аргумент. Аргументът е че някои от участниците /което беше логично да направят всички участници/, направиха още при оферирането едни прости аритметични сметки, резултата от които се потвърждава след отваряне на офертите, а именно: В пет от дванадесетте обособени позиции офериралите 1 ст. за „1 брой засегнат имот в одобрен проект“ се явяват с най-много точки в общото класиране и едновременно с това би трябвало да сключат договор с най-висока цена за изпълнение на обществената поръчка.

Дали участник в обществената поръчка при тези резултати, трябва да бъде критикуван оставям без коментар. Тук ще добавя и нещо друго: горните резултати са получени при изчисления, в които е заложен максимален брой на проектите – допустимите 80 броя. Ако изчисленията се направят, когато стане известно реално необходимият брой проекти по населени места, съотношението може да се промени и то в полза на офериралите с 1 стотинка.

В посока на тези разсъждения съществува и друг, доста по-вероятен вариант, а именно: проектите за изменение по населени места да надхвърлят допустимите 80 бр.. В този случай /при проекти над 80 бр. за населено място/, като Възложител АГКК предвижда и налага двойно по-ниска цена: 0,00 лв. Звучи абсурдно, но математически вярно. Този въпрос е изключително важен и особено за всички участници, но учудващо е, че никой не го коментира.

Не се коментира и факта, че класирането съгласно методиката ще се прави по низходящ ред на общите оценки по точки. Зад точките, обаче, стоят реални цени, които са основен и задължителен атрибут на един договор. В крайна сметка цените на една обществена поръчка са най-важни, както за изпълнителя, така и за възложителя.

Това са коментари, оценки и въпроси по фактите и резултатите по случая досега. Добре ми е известно, че по казуса предстои продължение, а именно приемането или не на исканите и дадени обосновки. Знам също, много добре, че всички критикуващи очакват и разчитат тези обосновки да не се приемат и тези участници да бъдат отстранени.

Обосновка за 1 стотинка, за която и да е дейност и конкретно в случая, аз няма да правя /убеден съм и останалите/, защото разбираемо е, че това е невъзможно и нелогично.

Обосновки, обаче, има и са дадени, защото в чл. 72, ал. 3 и 4 от ЗОП няма изискване обосновката да се ограничи само в един от показателите за цена на обществената поръчка. Отделно от това в чл. 6 ал. 2 на Проекто-договора е записано къде трябва изпълнителите да предвиждат всички свои разходи, което не е предвидено в цената по чл. 7, ал. 2.

Какво показват резултатите от общите оценки по точки и цени, вече стана на въпрос и не е необходимо да се повтаряме. При тези резултати изниква въпроса: каква обосновка трябва да се дава – обосновка за най-висока цена, за средна или над средната, или обосновка за цена – визирана в чл. 72, ал. 1?!

Дали тези резултати доказват, че оферирането с 1 ст. води до дъмпингова цена за обявената обществена поръчка, каквато Закона има за цел да установи и да не допуска, всеки може сам да прецени.

Уважаеми колеги,

Във връзка с отправените под различна форма критики, за оферирането с 1 стотинка „на 1 бр. засегнат имот в одобрен проект за изменение“, с написаното по-горе считам че дадох своя коментар, мнение и оценка.

След прочита на изложеното дали ще промените или не Вашето отношение и оценка към станалата нарицателна „1 стотинка“ е Ваше право и избор. Аз, както стана ясно, макар и със закъснение, се почувствах задължен да изразя своя коментар и оценка и го направих.

Уважаеми колеги от екипа на списание „Геомедия“,

В своя коментар питате и аз ще се опитам да дам „стройно обяснение какво се цели с тази една стотинка“. Изразявате мнение, че това е „някаква демонстрация“, която не разбирате „точно каква и на какво“.

Няма никаква демонстрация! Просто, лично аз, когато изготвях офертата съм си направил труда, да вникна в тръжните условия и методика и съм се постарал в съответствие с тях да изготвя, според мен, печеливша оферта.

Дали съм успял или не?!

Дали в това има нещо обидно за гилдията или обидното е в нещо друго ?!

Дали всеки участник трябваше и беше редно да го направи… ?!

Това са въпроси, по които си заслужава всеки сам да помисли и даде сам за себе си отговор.

Що се касае до Вашата готовност да „отворите дискусия“ – изцяло приветствам идеята Ви. Дали, обаче, темата трябва да бъде „1-та стотинка“ Вие сами обмислете и преценете?! Едната стотинка е следствие от едни недообмислени тръжни условия и методика и както стана ясно (още преди да се отворят офертите и започнат дискусиите) – в следващата обявена обществена поръчка за КККР тази „недомислица“ вече отсъства. Бедата е, че в нея съществува друга, но надали е удачно тук сега да се коментира.

Още при изготвянето на офертата аз добре разбирах, че такива условия повече никога няма да се повтарят, и част от решението ми да играя точно така се дължи именно на това.

Всъщност, докато сме на темата за „едната стотинка“ да спомена и нещо, което е повече от тревожно и необяснимо за мен. Това, да се хващаме, акцентираме и отделяме толкова време и енергия, дъвчейки „1-та стотинка“, а да не виждаме или да подминаваме без коментар кой как е отстоял и защитил „цената на 1 ха. за изработване на КККР“, е както вече споменах повече от тревожно и необяснимо.

Но да се върнем на дискусията – има изключително важни и значими за гилдията теми, които заслужават дискусия, и по които всички заедно трябва да търсим форми за обсъждане и търсене на решения. Надявам се и апелирам дискусиите по тези теми да водят до обединение на гилдията, а не до разединение, което признаваме ли си или не, се получи сега. С настоящия коментар и оценки не ангажирам никого, те са само и единствено от мое име, в качеството ми на участник в процедурата.

Минути преди изпращането на изготвения коментар, мнения и оценки се получи и решението за обявяване на класирането на участниците в обществената поръчка, поради което ще направя и следното допълнение.

Решение за съдбата на офертите за които се искаше обосновка, е понятно, че е било взето още на 29.10.2018 г. /вероятно и преди това/, когато е крайния срок за представяне на обосновките. В същия ден, след края на работното време, тръжната комисия демонстративно обяви съобщение в „профила на купувача“ за теглене на жребий между класираните на първо място участници.

Ще се въздържа от коментар, но ще споделя като обобщение: във всички етапи на процедурата професионалното отношение и уважение към всички участници е абсолютно необходимо и задължително. За коментар на Решението е необходимо повече време и не считам, че в това си изложение трябва да го правя. Самият факт, че шест от общо дванадесет обособени позиции са прекратени, и то при наличието на толкова голям брой участници, е достатъчно показателен. В личен план, това че съм отстранен не е без значение, но в никакъв случай не е трагедия, за да не кажа че изобщо не е. Това, разбира се, важи вероятно и за много от останалите участници.

Глобално, обаче, трябва много сериозно да се замислим. Тези резултати /от класирането и коментарите които несъмнено предстоят по тях, и коментарите направени до сега по офертите/ достойнство ли са за гилдията или точно обратното?! Считам, че всеки сам може да размисли и оцени.

В заключение по резултатите от класирането ще обобщя. Толкова ли беше трудно всичко това да се предвиди и предотврати още при обявяването или в отделните етапи на процедурата?! Считам, че беше много по-правилно и достойно обществената поръчка своевременно цялостно да се прекрати, вместо да се стига до всичко това, което се случи и ще се случва.

За съжаление случилото се води до разединение, а не до обединение на гилдията.

С уважение:
/инж. Николай Киров/“
 
И сканираното копие на позицията на инж. Киров в галерията:
{gallery}kam_novinite/Koment_NKirov:900:1272:1:0{/gallery}
 
{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us