Геодезия

Европейската комисия по кадастъра се събра в Букурещ

Постоянната комисия по кадастъра (ПКК) към Европейския съюз се събра на 6 и 7 юни в Букурещ, където се проведе конференция и пленарна сесия по темите на земеустройството, под председателството на Националната агенция за кадастър и регистрация на земята на Румъния.

Темата на конференцията беше „Икономическото въздействие на кадастъра за обществото“, като участие в нея взеха представители на кадастралните институции на държавите членки на ЕС, които споделиха своя опит по темата и представиха редица казуси.

Събитието беше открито от вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе-Даниел Сучиу.

Българската Агенция по геодезия, картография и кадастър бе представена от делегация, ръководена от изпълнителния директор инж. Виолета Коритарова.

Работата на конференцията протече в четири сесии и бяха представени 15 презентации, както и обобщени резултати от изпратения преди това на участниците въпросник. В края на първия работен ден на конференцията бе организирана среща на представителите на сформираната по време председателството на Румъния работна група, състояща се членовете на настоящия управителен комитет и от други държави членки, между които и Република България. На Пленарната сесия бе представен за разширена дискусия и гласуване от страните членки на ПКК междинен доклад с резултати от работната група относно организационната структура, ролята на ПКК, бъдещото й развитие и сътрудничеството с други организации. Взе се решение работната група да продължи своята дейност, като окончателен доклад от работата й да бъде представен по време конференцията и пленарната сесия на 20 и 21 ноември 2019 г. в Хелзинки, Финландия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us