Геодезия

Еврокодовете влязоха в сила частично


От 6 януари 2014 г. всички нови строежи, които се възлагат по реда и условията на Закона за обществените поръчки, ще трябва да се проектират и изпълняват по нормативите на ЕС. За останалите се определя едногодишен преходен период от датата на влизане в сила на наредбата, през който конструкциите на строежите може да се проектират както по действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, така и по Еврокодовете, без да се смесват националната и Еврокодовата система.

С приемането на новите правила в проектирането се смята, че се залагат по-високи изисквания в строителството, а мнозина експерти коментираха, че въвеждането на еврокодовете ще оскъпи строителството на сгради, като процентно оскъпяването щяло да варира от 10 до 100%.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us