Геодезия

Европейският ден на геодезиста за втора година


Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

 

Втора поредна година Европейската организация на геодезистите (CLGE) организира Деня на европейския геодезист и геоинформатиката. Това е една нова инициатива на CLGE, която обедини всички европейски геодезисти с празник на една и съща дата. За първи път събитието се отбеляза на 5 Март 2012 г. в столицата на Европейския съюз Брюксел. Датата бе избрана по повод рожденя ден на Герардус Меркатор – 5 март. Идеята за създаването и отбелязването на деня на геодезиста в Европа е провокирана от убеждението, че обществото трябва да е по-информирано за ролята на геодезистите.

Тази година празникът бе посветен на Галилео Галилей. Празникът бе отбелязан на 22 март 2013 г. в Будапеща, Унгария, по време на Първата генерална асамблея на CLGE за тази година. От 16 до 24 март празникът бе отбелязан в много европейски столици. На 18 март 2013 г. в Брюксел бе даден прием в Дома на европейския геодезист и геоинформатиката. Сред гостите на събитието бяха председателят на долната камара на Белгийския парламент – г-н Андре Флаут, председателят на Европейския икономически и социален комитет – г-н Хенри Малос, което доказва, че все повече политици се запознават с работата на геодезистите и с тяхната значима роля в обществото. На срещата беше и председателят на Eurographics – г-жа Ингрид Ванден Бергхе.

На срещата CLGE предложи на честването на Третия ден на европейския геодезист и геоинформатиката през 2014 г. да бъде обявен и европейският геодезист за 2013 г.

Денят на европейския геодезист и геоинформатиката постер на Галилео Галилей беше популяризиран в Унгарската столица с помощта на Европейската GNSS Агенция GSA, CLGE и местната унгарска геодезическа асоциация.

CLGE, съвместно с представителя на Американската асоциация на професионалните геодезисти (NSPS) Джон Хохъл взеха решение да спомогнат за създаването на световен дан на геодезиста. Идеята бе отразена в съвместна декларация – Budapest Declaration, подписана от Джон Хохъл, Гиорги Домокос – унгарският делегат на CLGE и Жан-Ив Пирло – президентът на CLGE.

Tъй като Галилео Галилей е с италиански произход, представителите на италианската организация на геодезистите Енрико Рисполи и Мария Грация Скорца изнесоха презентация и представиха филм за великоя учен.

Събитието се осъществи с подкрепата на спонсори (Trinble), без които това не би било възможно.

На 22.03.2013 г. България приветства и сподели се чества Деня на европейския геодезист и геоинформатиката. Организатори бяха Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). Празникът се проведе в Дома на науката и културата и на него бяха поканени да присъстват всички членове на КИГ и СГЗБ. Темата на събирането бе предложена от УС на CLGE – Галилео Галилей, защото този учен има голям принос за геодезията с част от неговите изобретения  – например с гравиметъра и с телескопа, както и с много трудове. Официалната част на празника започна с откриване и приветствие от СГЗБ, от д-р Иван Калчев. Проф. Георги Вълев запозна аудиторията с биографията, изобретенията, трудовете и прозренията, оставил като наследство за идните поколения. От името на УАСГ приветствие изказа проф. Пламен Малджански. Официалната част на празника продължи с презентация на проф. Кирянка Василева, която представи Европейските глобални и други спътникови навигационни системи.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us