Геодезия

Европейският геодезически елит в София

София стана основна сцена за тазгодишното европейско отбелязване на световния ден на геодезиста. На 21 март в България пристигнаха геодезисти от Европа, водени от Морис Барбиери, президент на Европейския съвет на геодезистите (CLGE) и Владимир Тихонов, генерален секретар на CLGE. Българските домакини бяха инж. Иван Калчев, председател на СГБЗ, инж. Златан Златанов, председател на УС на КИГ и инж. Ангел Янакиев. Високите гости бяха посрещнати и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместника ѝ инж. Валентин Йовев и изпълнителния директор на АГКК инж. Виолета Коритарова.

Геодезията е основополагаща дейност за всички инфраструктурни политики, призна министър Аврамова. Тя допълни, че е важно министерството да работи в партньорство с всички членове на Съвета на европейските геодезисти и с обединени усилия да се подобри качеството на живот и условията за бизнес не само у нас, но и в цяла Европа. „Важно е този диалог да има и практическо измерение. Бъдещето на съвременното общество е в дигитализираните синхронизирани бази данни“, подчерта Аврамова.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър има за задача да изгради адресния регистър в страната, както и да транспонира европейската директива Inspire у нас, стана ясно по време на срещата. „Предстои и създаването на цифрова едромащабна топографска карта, данните в която са основата на всеки инвестиционен проект и тази информация е важна за икономиката ни“, подчерта в хода на разговора инженер Коритарова.

Съветът на европейските геодезисти би могъл да подкрепи екипа на министерството и АГКК със свои експерти в процеса на изграждане на топографската цифрова база данни, коментира Морис Барбиери. Той изрази готовност специалисти от Съвета да предоставят на българските си колеги опит и подходящи добри практики в областта. 

„За да отговорим на бъдещите високотехнологични предизвикателства в Европа и света, дигитализацията е част от пътя, който трябва да извървим“, каза в заключение министър Аврамова и подчерта, че е важно всички европейски институции, работещи в тази сфера, да обединят умения.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между CLGE и АГКК. От Европейския съвет на геодезистите предложиха да споделят добри практики при изработването на цифрови топографски бази данни.

По-късно в музея „Земята и хората” бе отбелязан тържествено деня на геодезиста и бе проведен семинар на тема „Предизвикателствата на дигиталната геоматика 2030“.

Доклади изнесоха вицепрезидента на CLGE Томас Якобайт, инж. Стефан Петров от АГКК, инж. Цветен Боев от СГЗБ и Жолт Видовениец.

Инж. Стефан Петров представи напредъка в Информационната система на кадастъра в България. Инж. Цветен Боев очерта проблемите, като отбеляза, че 19 години след влизане в сила на ЗКИР още няма имотен регистър по смисъла на закона. Той подчерта необходимостта от развитието на многофункционален специализиран кадастър. Зам.-министър Йовев обобщи, че в двата доклада показват положението в България, като е в единия е имало похвали – всичко каквотото сме направили, а в другия е имало забележки – всичко каквото не сме направили.

Пред участниците във форума инж. Йовев подчерта необходимостта от нов хоризонт в сферата на геодезическата дейност с визия 2030. По думите му работата на геодезистите не винаги е видима за хората и дори често остава незабелязана, но дейностите им имат непосредствено отношение към всички области на икономиката. „Без нашата професия не може да съществува нито една държава и нито едно общество“, каза по време на събитието Йовев.

Пред участниците във форума той подчерта, че геопространствената информация променя парадигмата на живота и е движеща сила на икономиката днес.

По думите му добре функциониращият кадастър e един от основните компоненти на управлението в областта на градоустройството и развитието на инфраструктурата, защитата на поземлената собственост и други.

Той още веднъж беше категоричен, че приоритет в работата на МРРБ е финализирането на реформата в областта на кадастъра, както и транспонирането на европейската директива Inspire у нас.

„Убеден съм, че само с пълни и качествени данни можем да осигуряваме качествени услуги на гражданите и бизнеса“, каза още заместник-регионалният министър и допълни, че ролята на геодезическите дейности и в бъдеще ще продължи да нараства в световен план, допринасяйки за развитието на стратегически области като инфраструктура, енергийна ефективност, устройство на територията, развитието на т.нар. „умни градове“.

Жолт Видовениец представи патрона на тазгодишния празник на геодезиста Лоранд Йотвьош.(Кой е Лоранд Йотвьош тук https://www.geomedia.bg/geodezia/item/7364-loran-yotvyosh-ungarskiyat-geniy-predvestnik-na-aynshtayn

Запис на всички доклади може да бъде гледан тук https://www.youtube.com/watch?v=lMGbWL5Hvyw

Събитието по случай Световния ден на геодезиста завърши с коктейл.

Същевременно в Пловдив бе отбелязан традиционния празник на геодезиста.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us