Геодезия

„ГЕО ПЛЮС“ ЕООД. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Мисията продължава…

Кратка история на една млада фирма

 

“ГЕО ПЛЮС” ЕООД е сравнително млада компания, основана в началото на 2004 г. в Козлодуй от семейство геодезисти с основната идея да се потърсят и предложат на българската геодезическа общност нови професионални продукти и геодезически технологии, които да съчетават доказано качество със значително по-справедливи цени. Тази идея се превърна и в мисия на „ГЕО ПЛЮС”.

 

Дейността на „ГЕО ПЛЮС” започна с подписване на договор с белгийската компания ADW Software за представителство в България на специализиран софтуер за геодезически и проектантски цели PYTHAGORAS. Година по-късно у нас работеха значителен брой комерсиални лиценза и 30 лиценза за учебни цели. Това бе оценено от партньорите ни от белгийска страна, като „ГЕО ПЛЮС” бе обявена за най-бързо развиващ се дистрибутор на PYTHAGORAS в цялата дистрибуторска мрежа на софтуера, която включва повече от 50 страни.

Сполучливото начинание със специализирания софтуер за геодезия предизвика интерес да се потърсят възможности за осигуряване и на необходимото оборудване за фирмите, работещи в областта на геодезията, кадастъра, строителството и транспортното строителство. В резултат от международните контакти, реализираните проучвания и проведени тестове на инструменти и екипировка в края на 2005 г. „ГЕО ПЛЮС” започна да дистрибутира продуктите на четири производителя на геодезически инструменти от Китай – KOLIDA, BOIF, SI-CONG и WEST SURVEYING. От месец март 2006 г. „ГЕО ПЛЮС” е официален представител на световно известната компания PENTAX от Япония, която по стечение на обстоятелствата до момента не е имала официален представител в България за предлаганите от тях геодезически инструменти. В края на октомври 2006 г. започна сътрудничество с производителя на професионална GPS апаратура CHINA HUACE NAVIGATION.

За да се осигурят необходимите специализирани лазерни инструменти за строителния бранш по същото време стартираха бизнес отношенията ни с RoboTOOLZ – компания със седалище в САЩ и производствена база в Хонг Конг.

Както може би прави впечатление, при търсенето на партньори за доставка на геодезически инструменти и технологии „ГЕО ПЛЮС” действа с подчертан стремеж да предлага нови за нашата професионална колегия имена на производители. Така приемаме всички предизвикателства свързани с представянето и налагането на нови марки, непознати на специалистите. Известна е общата предубеденост на българския потребител към произведенията, идващи от “източния икономически дракон”  – Китай. Трябва да се признае обаче, че китайските производители значително и бързо развиват своите продукти по отношение на качество и функционалност. Отдавна това е забелязано от всички основни играчи в различни браншове, които масово са изнесли производствата си в тази източна страна. Тенденциите в глобален мащаб показват нарастване на доверието към стоките, произведени в Китай, а и няма как да се пренебрегне фактът, че ценовите предложения са определено в тяхна полза.

В отговор на предизвикателствата на българския пазар на универсални CAD продукти от монополисти в този бранш се роди и идеята да се представи на колегията алтернативен софтуер, който да отговори на професионалните изисквания за функционалност на универсален CAD продукт и в същото време да е съобразен с финансовите възможности на българския софтуерен пазар. Така към продуктите, предлагани от „ГЕО ПЛЮС” беше добавен софтуера ProgeCAD, разработен от италианската фирма ProgeSOFT, член на глобалния консорциум IntelliCAD.

Като фирма на професионални геодезисти „ГЕО ПЛЮС” изпълнява също геодезически задачи и проекти в областта на кадастъра, инженерната геодезия, проектиране на линейни съоръжения, изследване на деформации и други. В производствената геодезическа дейност на фирмата взимат участие трима инженери геодезисти и двама техници, като при по-големи задачи в екипа влизат и още трима постоянни сътрудници. Геодезическите работи заемат сериозен дял от дейността на фирмата, като формират 35% от общата нетна печалба. Имаме амбицията да разширяваме обхвата на изпълняваните задачи, като демонстрираме на практика ефективността от предлаганите специализирани инструменти и софтуер.

През м.г. дейността на фирмата се разшири, като разработихме собствени специализирани софтуерни приложения, които да разширят функционалността на предлаганите базови софтуерни решения и да ги приближи към изискванията на българските потребители. Става дума за библиотеката от функции за подпомагане на автоматизираното изработване на проекти за вертикално планиране в среда на софтуера Pythagoras. В края на 2007 г. бе реализиран и първият голям проект за разработване и внедряване на специализирана ГИС система чрез Pythagoras за автоматизиране на проектантските дейности за големи линейни обекти и използване на кадастрална информация за получаване на регистри и баланси при прилагането на ЗУТ.

Още в самото начало на търговската дейност с геодезически технологии целенасочено бе потърсено съдействието на колеги от различни региона на страната. Така освен основния офис в град Козлодуй се получи една мрежа от представители – в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Враца. В тази дейност обединихме усилията си с колеги и фирми, които вече имат солидни позиции. Стремежът е да сме по-близо до всички заинтересовани професионалистите на място, непосредствено да представяме предлаганите технологии, да осигуряваме обучение и поддръжка. Осигурено е гаранционно и извънгаранционно обслужване на предлаганите инструментите от специализиран сервиз – „ГЕО СЕРВИЗ” ЕООД, София.

В началото на 2007 г. бе открит офис на „ГЕО ПЛЮС” в София съвместно с нашия партньор ОКСИ Консулт ЕООД, където се сформира логистичен център. С помощта на ОКСИ Консулт добавихме към гамата на предлагани продукти и геодезически знаци (репери, пирони и други консумативи), производство на Ковинопластика – Словения. Имаме отлични контакти с фирма NAVITEQ. При посещение на специалисти от HUACE в София успешно осъществихме съвместни тестове за работа на GPS RTK апаратурата на този производител в мрежата от перманентни станции на NAVITEQ, с което гарантираме успешното прилагане на приемниците в наши условия.

При организирането на дейността за предлагане на геодезически технологии заложихме на модерен подход на комуникация и реализиране на контактите с потенциалните клиенти и действащи партньори. На сайта www.geoplus-bg.com всеки заинтересован може да намери изчерпателна информация за всички предлагани от нас продукти. Организиран е форум за обмен на знания и мнения за предлаганите геодезически технологии. Реализиран е електронен магазин, чрез който всеки може да състави конфигурация от инструменти и софтуер, които го интересуват, да получи веднага информация за стойността на избраните инструменти и да изпрати поръчката си за реализиране на доставката. Оценяваме високо значението на този подход за изграждане на доверие с нашите потребители и имаме самочувствието, че сме осигурили информационна среда без аналог сред уважаваните колеги дистрибутори по отношение на откритост, прозрачност на цените и лесен достъп до цялата информация за предлаганите геодезически продукти.

„ГЕО ПЛЮС” се стреми да участва във всички организирани мероприятия на геодезическата професионална общност. Фирмата е корпоративен член на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), а на последния редовен конгрес ръководителят й беше избран за член на Управителния съвет на съюза. Редовно представяме продуктите си на изложбите, съпътстващи ежегодните международни симпозиуми, организирани от Съюза. Обръщаме сериозно внимание и на международните събитие в геодезическата индустрия, като за целта са осъществени участия във всички издания на INTERGEO (Германия) и INTERGEO EAST през последните 4 години, както и в делегацията на СГЗБ на Конгреса на Международната федерация на геодезистите (FIG) в Мюнхен през 2006 г. Участвахме активно в организацията и в провеждането на техническото изложение INTERGEO EAST 2007, състояло се в София през месец март 2007 г., където имахме самостоятелен щанд.

За годините на своята дейност „ГЕО ПЛЮС” ЕООД е доставила геодезически технологии и инструменти на над 200 различни потребители – от големи държавни и частни компании и организации до отделни колеги, работещи самостоятелно. Към момента в България работят над 110 лиценза на софтуера PYTHAGORAS, който спечели много привърженици сред колегите геодезисти, маркшайдери и пътни проектанти. Постоянно се увеличава броят на доверилите се на отличните тотални станции от PENTAX и на атрактивните инструменти от KOLIDA, а закупуването на професионални GPS приемници на HUACE също бележи постоянен ръст. Фирмата участва в редица интересни проекти от геодезическото производство: подготовка и планиране на лозови масиви, ремонт на междуселищни пътища и улици в населени места, проектиране на защитни диги, вертикални планировки на обществени сгради, търговски комплекси и отделни по-малки обекти, строителен надзор.

В края на 2007 г. бе организиран първият фирмен семинар на „ГЕО ПЛЮС” ЕООД. В китната Копривщица се събрахме единомишленици и приятели, за да отчетем постигнатите резултати, да се представят някои нови инструменти, да дискутираме перспективите за бъдещо развитие и разбира се да се повеселим. Семинарът завърши с положителната констатация – има нови продукти и идеи, с които да провокираме професионалната геодезическа колегия в България. Мисията продължава…

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us