Геодезия

Геодезически семинар в петък в Пловдив

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС),  Регионалната организация на НТС и Дома на науката и техниката в Пловдив възобновяват традицията за провеждане на специализирани семинари с техническа насоченост по време на есенния технически Пловдивски панаир.

Семинарът, посветен на геодезията, ще се проведе на 23.09.2022 г. в Дома на науката и техниката, на ул. „Гладстон” №1, зала №1, Пловдив, като регистрацията започва в 09:00 часа.

В програмата ще бъдат представени новости за редица български фирми, които работят в областта на лазерното заснемане и геодезията. Особен акцент ще е работата на пловдивските геодезисти.
Една от темите ще бъде предстоящото отбелязване на 100-ата годишнина от началото на организираното геодезическо движение в България.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us