Геодезия

Геодезически семинар във вторник в София

Геодезически семинар ще има във вторник в НТС в София.

Координационният съвет на професионалните организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и в областта на образованието по геодезия, включващ Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Национална секция Геодезия и приложна геодезия в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Асоциация на геодезическите фирми (АГФ), Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) организира национален семинар на тема ПРИЛАГАНЕ НА ГНСС ПРИ ИЗМЕРВАНИЯ В RTK РЕЖИМ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ ДИСКУСИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ.

Цялата програма за събитието

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us