Геодезия

Геодезическо състезание с дрони в Хисаря

Семинар на Асоциацията на геодезическите фирми през октомври

Асоциацията на геодезическите фирми организира геодезически семинар на 13 и 14 октомври 2017 г. в Хисаря.

На семинара участваха представители на различните геодезически фирми, на АГКК и на министерството на регионалното развитие и благоустройството. Основни теми на семинара бяха поддържането на КККР, като акцентът падна на проблема с явна фактическа грешка. Бяха обсъдени добрите и порочните практики в поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Още в първия ден на семинара имаше Демонстрация-състезание на безпилотни летателни апарати (БЛА), в което участваха фирмите: ЗЕНИТ ГЕО, МЕТРИСИС, МАПЕКС , ГЕОКАД-93, АРКСИ и ПРО ДРОН СИС.

Правилата на състезанието изискваха всеки участник да заснеме конкретна (една и съща за всички) площ, с предварително маркирани и координирани наземни опорни точки и допълнителни контролни точки. На участниците бяха предоставени координатите на наземните опорни точки, а измерените контролни точки бяха използвани за контрол на получените резултати. Максималното време за извършване на полети беше 15 мин., което включваше подготовка, изработване на план за летене и извършване на полети.

След приключване на обработката, комисия прегледа изработените ортофотопланове и оцени разликите между координатите на предварително определените контролни точки и тези, отчетени от изработения ортофотоплан. Резултатите бяха впечетляващи, като разликите между координатите на измерените контролни точки и тези получени от ортофотоплана не надвишаваха 2-3 см.

Участниците получиха Сертификат от АГФ за работата с БЛА.

Галерия от състезанието:

{gallery}snimki_novi_broeve/broi62/seminaragf:890:501:1:0{/gallery}

Геокад 93

04 geocad

Заснемането е извършено с дрон DJI Phantom 3 Professional, при височина на летене 50 метра. Безпилотният летателен апарат е оборудван с 12.4-мегапикселова камера, оптика FOV 94о 20 mm (еквивалент на формат 35 мм), f/2.8 фокусно разстояние. Измерени са 8 наземни контролни точки. Полученият размер на пиксела на терена, т.нар. GSD e 1.5 см.

Зенит Гео

Hisarya ortho sm zenit geo

Фотограметричните изчисления са направени със софтуер UAS Master. За изчисленията е използван таблет Леново, модел X-230 с операционна система MS Windows 7 Professional. Използвани са 68 от направените 69 снимки. Височините (минимална/средна/максимална) за проекта са: теренни (386.9/400/417.8) и на летене (505.6/511.5/518.6) в елипсоидна височинна система. Средният мащаб на снимките е 1:8067. Сензорът на камерата е с размери 6000х4000 пиксела и 3.92 микрона големина на пиксела, фокусно разстояние 15.6109 мм. Средните квадратни грешки на терена след изравнение са Мх=0.051 м, Му=0.037 м и Мн=0.127 м. Средните квадратни грешки на земните контролни точки са Мх=0.005 м, Му=0.004 м и Мн=0.002 м.

Prodronesys Ltd

Hisar RGB pro drone

Hisar NIR

Две снимки, направени с дрон BUTEO,проектиран и произведен от Prodronesys. Едната е RGB, а другата е в NIR спектъра и се използва в земеделието за анализ на вегетационния индекс. Измерването е със сантиметрова точност.

АРКСИ ООД

ORTO JPG sm arksi

Летяно е с дрон DJI – 4 на височина 50 метра. Дронът е 4К с 12 мегаписелова камера Sony с оптика f/2.8, 20мм (35мм еквивалент), FOV 94°. С този дрон се постига точност в порядък 0.03 – 0.08 м.

Mapex

Hisar 2017

Ортофото картата е изработена от 251 снимки, височина на полета за заснемане 50 м, използвани са 8 земни контролни точки, средна квадратна грешка от аеротрингулацията 40 мм, разлики в координатите между контролните точки от снимката и отчетени от ортофо средно 21 мм.

Metrisys

orthomosaic preview metrisys

Височина на летене на БЛА – 85 м, ортомозайката е от направена от 66 изображения, обработката на снимките е извършена със софтуер Pix4Dmapper Pro, постигната е средна наземна резолюция Ground Sampling Distance (GSD) 3,06 cm. Дронът е senseFly eBee с 96cm размах на крилата, 630g тегло, 16MP RGB камера.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us