Геодезия

Геодезист е новият стипендиант на университета Карол


Таня Славова от Геодезическия факултет на УАСГ, катедра „Висша геодезия“ спечели убедително конкурса на Карол за докторант-стипендиант. Темата й е „Локализиране на дълбочинно разположени кухини, посредством гравиметрични методи“. Корпоративният университет Карол се опитва да направи мост между науката и бизнеса.

Таня Славова се дипломира през 2011 г., а през 2012 г. е зачислена като редовен докторант към УАСГ.  Успехът й се дължи и на подкрепата на

научния й ръководител проф. д-р инж. Славейко Господинов.

Част от технологията в основата на изследователския проект, касаеща пещерното картиране, и представена в две нейни публикации (Slavova T., 2012 г. и Slavova T., Kamburov A., Rusev A., 2013 г.), вече е намерила успешна реализация в минното дело у нас. По темата е създаден и филм, а след него идва и покана от страна на водещото международно специализирано списание GIM International за статия с корица на броя за март 2013 г.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us