Геодезия

Геодезистите отговориха на архитектите по повод опита да не участват в изготвяне на устройствени планове

Въпрос за регулирането на професии не стои, още по-малко да има някакъв проблем. Много ясно и точно е разписано в Списъка на регулираните професии в България – „архитект”, „инженер в геодезията, картографията и кадастъра” и „инженер в инвестиционното проектиране”. Това заявиха от Камарата на инженерите по геодезия в лицето на инж. Златан Златанов, председателя на НПС ГПГ към КИИП  инж. Иван Деянов и председателя на ОК на КИГ Пловдив инж. Йордан Чукалов по повод правата на геодезистите да правят устройствени планове. Тъй като не желаем да насаждаме едно несъстоятелно отношение към доказали се специалисти в своята област на работа, настояваме членовете на Камарата на архитектите да не коментират права или липса на такива, казват още геодезистите

Конкретният повод за нашето безпокойство е поредният опит на членове на Камарата на архитектите в България да отстранят от процесите на инвестиционно проектиране и устройствено планиране определени специалисти – инженери и ландшафтни архитекти.

Геодезистите не са правили „опити за промени в ЗУТ”, а всички промени бяха съгласувани на заседания на Консултативния съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, в който членуват КИГ, КИИП, КАБ, САБ, КСБ, БАИИК и НАСП. Решението, от което КАБ оттегли своя подпис, беше подкрепено единодушно от всички представители в Консултативния съвет, подчертават още геодезистите.

Нeка не се опитваме да виждаме проблем там, където никога не е съществувал, без значение какви са били законите и наредбите към тях във времето назад. Ние, геодезическата общност, винаги сме се стремили към коректен тон и професионален диалог с всички специалности, участващи в процесите на инвестиционно проектиране, устройствено планиране, строителство, строителен надзор. Доказателство за това са единодушните решения, взимани досега в Консултативния съвет на браншовите организации, подчертават от КИГ.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us