Геодезия

Геодезистите са възмутени: „Неизвестен автор“ закрива агенцията по кадастъра и я прави дирекция!

С промени в Закона за кадастъра и имотния регистър през Законa за Държавния бюджет за 2022 г. неизвестен автор цели закриване на АГКК и превръщането й в „Главна дирекция“!

В публикувания на 01.02.2022 г. Закон за Държавния бюджет за 2022 г. се предлагат абсурдни промени в ЗКИР и още ред други закони, като Агенцията по вписванията (АВ) към МП, Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към МРРБ и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ се сливат в Държавна агенция по вписванията (ДАВ) с председател – лице с юридическо образование!

И това без обществено обсъждане и без консултации с браншовите организации. Само да припомним, че на 18.01.2022 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗКИР, с  което АГКК преминава от МРРБ към Министерски съвет и става Държавна агенция. Същият ЗИД на ЗКИР беше „свален“ от сайта за обществени консултации около 24 часа по-късно.

Вносителите на новите промени, изработени за около една седмица, пропускат факта, че създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) е една от многото функции на АГКК (а не единствената), вменени по редица закони. Може би същите господа не знаят какво точно означават думите геодезия, картография, фотограметрия, нивелация, ГММП и много други. Геодезията не е само кадастър. Всъщност кадастърът е една малка част от проблемите, които решава геодезията и картографията.

Всички професионални организации, включително Геодезически факултет към УАСГ, са против така предложените промени.

Надяваме се, управляващите да си спомнят това, с което спечелиха изборите – борба с корупцията и прозрачност при взимане на решения!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us