Геодезия

ГИС-София с учебен център


ГИС-София ЕООД лицензира учебен център за професионална квалификация по геодезия трета степен. Дейността започна с вътрешно фирмено обучение, провело се в средата на март 2011 г. и със семинар, посветен на специализирани дейности по геодезия. Ръководителите на отделите представиха подробно пред състава на фирмата следните теми: Кадастър и специализирани данни; Подробни устройствени планове; Помощни планове; Собственост  и електронни регистри; Административни адреси; Дигитална фотограметрия; Картографията в „ГИС-София“ – продукти и услуги;  Нормативна основа в областта на Геодезията.

Обучението и повишаването на квалификацията на персонала е една от краткосрочните цели на компанията. Чрез разработените учебни програми към учебния център  специалисти могат да обучават и външни курсисти. Професионалният център предлага различни форми на обучение, съобразени със специфичните изисквания на кандидатите. Организират курсове и семинари за повишаване на професионалната квалификация в областта на кадастъра, регулацията, дигиталната фотограметрия, картографията и нормативна уредба, свързана с геодезията. Екипът, отговарящ за развитието на центъра, обещава да се стреми чрез непрекъснато професионално обучение да актуализира  и разширява придобитата професионална квалификация на служители и външни курсисти.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us