Геодезия

ГИС-София с учебен център


ГИС-София ЕООД лицензира учебен център за професионална квалификация по геодезия трета степен. Дейността започна с вътрешно фирмено обучение, провело се в средата на март 2011 г. и със семинар, посветен на специализирани дейности по геодезия. Ръководителите на отделите представиха подробно пред състава на фирмата следните теми: Кадастър и специализирани данни; Подробни устройствени планове; Помощни планове; Собственост  и електронни регистри; Административни адреси; Дигитална фотограметрия; Картографията в „ГИС-София“ – продукти и услуги;  Нормативна основа в областта на Геодезията.

Обучението и повишаването на квалификацията на персонала е една от краткосрочните цели на компанията. Чрез разработените учебни програми към учебния център  специалисти могат да обучават и външни курсисти. Професионалният център предлага различни форми на обучение, съобразени със специфичните изисквания на кандидатите. Организират курсове и семинари за повишаване на професионалната квалификация в областта на кадастъра, регулацията, дигиталната фотограметрия, картографията и нормативна уредба, свързана с геодезията. Екипът, отговарящ за развитието на центъра, обещава да се стреми чрез непрекъснато професионално обучение да актуализира  и разширява придобитата професионална квалификация на служители и външни курсисти.

Автор

Super User
От категорията
 • 4 млн. лв за общи устройствени планове
  4 млн. лв за общи устройствени планове

  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще отпусне 4 млн. лв. за изработване на общи устройствени планове (ОУП). Всяка община може да кандидатства за

 • КИГ с мнение за предлагани промени в ЗУТ
  КИГ с мнение за предлагани промени в ЗУТ

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) коментира предлаганите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на

 • Правят 3D модел на Русе
  Правят 3D модел на Русе

  Заснемат Русе уикенда. Въздушно обследване на Русе и околностите ще се прави тази събота и неделя – 15 и 16 януари. Обектите ще бъдат заснети

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us