Геодезия

Глътка въздух насред кризата


Екип на „Геомедия”

Есента на 2008 г. донесе и у нас употребата на една дума – криза. Зимата мина под този знак, като в добавка имахме и газова криза.

Въпреки това по данни на Националния статистически институт (НСИ) през март 2009 г. общият показател на бизнес климата отбелязва повишение с 2,8 пункта в сравнение с февруари 2009 г., след отчетените понижения през последните няколко месеца. С изключение на промишлеността, където продължава да се отчита понижение, във всички останали отрасли – строителство, търговия на дребно и услуги, се регистрират относително по-добри оценки за развитието на бизнеса.

Предпоставките кризата да се отрази по-леко в страната са няколко – вече направените инвестиции, строгата фискална политика през последните години, консервативната политика на банките по отношение на сложните финансови инструменти и изобщо ниската база на икономиката на страната.

nsi_mart ob6to 

shema stroinelstvo

shemao4akvania 

Строителството нагоре

 

Както се отбелязва в отчета на НСИ, стопанската конюнктура в строителството през март показва позитивна промяна. Съставният показател “бизнес климат” се покачва с цели 4,3 пункта спрямо предходния месец поради по-добрите оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-оптимистичните им очаквания за шест месеца напред. Строителните мениджъри продължават да посочват като спънка несигурната икономическа среда и финансовите проблеми и подчертават, че това са основните затруднения за дейността на предприятията.

Позитивни сигнали дава и статистиката на Евростат. Обемът на строителните дейности за февруари спрямо януари 2009 г. сред държавите от Европейския съюз е нараснал най-много в България (с 2%), сочат данните на Евростат. На месечна база през февруари се наблюдава увеличение на обема на строителните дейности в общо шест държави от ЕС и понижение в пет (не са налични данни за всички държави за февруари). България е следвана от Германия с ръст от 1,9% и Словения с 1,1%.

Строителните дейности са намалели най-много в Румъния (с 8,6%), Испания (с 5,3%) и Чехия (с 2%). На месечна основа строителните работи са регистрирали спад от 1,6% в Европейския съюз като цяло и спад от 1,8% в еврозоната, а на годишна пониженията са съответно 11,2% и 11,8%. 

evrostat_stroitelstvo

Агенцията по кадастъра дава 24 милиона за година

Към настоящия момент от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) има приключени и в етап на приключване процедури с решения на тръжните комисии за над 1 милион лева за специализирани карти и за над 22 милиона лева за ортофотопланове. Изводът е, че в обозримо бъдеще ще има сключени договори за общо около 23-24 милиона лева за геодезически работи. Въпреки че обжалванията на търговете ще проточат във времето започването на дейността на фирмите, спечелили конкурсите, се налага убеждението, че за календарната 2009 г. само АГКК е осигурила на геодезистите достатъчно работа и прилични доходи.  

Вече възложени изработвания на кадастрални карти и кадастрални регистри на райони на София по фирми до началото на 2009 г.

Район „Красна поляна” – „Мапекс” АД

Район „Искър” „Пулсар – С” ООД, „Ф енд Ф консулт – България” ООД, „Кохаб” ЕООД

Район Младост ЕТ „Румен Георгиев – Глобал Гео”

Район „Връбница” „ОМЕКС” ЕООД и „Ленд дейта център” ООД

Район „Надежда” „Геотехноинженеринг” ЕООД

Район „Люлин” „Геопланпроект” ЕАД

Район „Сердика“ „Консултантска агенция Аргус” ООД, „Геотехинженеринг” ООД и „Спел – 96” ООД

Район „Овча купел” „Геокад – 93” ЕООД

Район „Средец” –  „Консултантска агенция Аргус” ООД и „Спел – 96” ООД

Район „Оборище” „Консултантска агенция Аргус” ООД и „Спел – 96” ООД

Район „Панчарево”   „Пулсар – С” ООД и „Интерфейс – Петко Казанлъклиев”

Район „Витоша” „Родон” ЕООД, „Янки” ООД, „Геометрал – България” ЕООД

Район „Кремиковци” –  „Геомера М+Р” ЕООД

Движение на пазара за ипотеки

Въпреки отчетеното раздвижване на пазара на ипотечни кредити през месец март, общите обеми остават ниски спрямо миналогодишните. Средният размер на изтеглените кредити се е повишил, като е достигнал средна стойност 38 147 евро, сочи анализ на консултантската компания „Кредит Център“, но тези нива са идентични с онези от края на 2007 г., където според анализаторите, се намират и цените на недвижимите имоти в момента. Спадащите цени на квадратен метър правят възможно купуването на малко по-големи жилища, което повишава и общата сума, платена по една сделка. Съотношение на кредитите в евро/лева за страната е било 87/13.
Кредитите от 500 хиляди евро, за които се говореше до преди половин година, вече са останали безвъзвратно в миналото. На пазара почти липсва финансиране на големи сделки. Изключения има, но само при идеалната комбинация от изключителен имот и кредитоискател.
През следващите няколко месеца до лятото тенденциите ще се запазят, като нараства предлагането на ипотекирани имоти, без това да се отрази значително на общия обем сделки. Експертите от „Кредит Център“ отбелязват интересна тенденция – ипотекираните жилища, чиито собственици изпитват затруднения, са най-добрите оферти на имотния пазар в момента и затова делът им в общия брой сключени сделки нараства. Атрактивните цени на тези имоти привличат голям интерес от страна на купувачите, нуждаещи се от основно жилище.

Страните от Европейския съюз с невиждан бюджетен дефицит

В края на отчитането на финансовата 2008 г. обаче се налага един извод – през 2008 г. бюджетният дефицит и държавният дълг са се покачили както в еврозоната (ЕЗ 16), така и в Европейския съюз на 27-те страни в сравнение с 2007 г. Съотнесено към БВП бюджетният дефицит в еврозоната се е покачил от 0,6% за 2007 г. на 1,9% за 2008 г., а в ЕС 27 се е покачил от 0,8% на 2,3%. Държавният дълг, съотнесен към БВП в еврозоната, е нараснал от 66,0% в края на 2007 г., на 69,3% в края на 2008 г., а в ЕС 27 от 58,7% на 61,5%.

През 2008 г. най-високите бюджетни дефицити като процент от БВП са отбелязани в Ирландия (-7,1%), Обединеното кралство (-5,5%), Румъния (-5,4%), Гърция (-5,0%), Малта (-4,7%), Латвия (-4,0%), Полша (-3,9%), Испания (-3,8%), Франция (-3,4%), Унгария (-3,4%), Литва (-3,2%) и Естония (-3,0%). Бюджетен излишък е постигнат през 2008 г. в седем страни-членки, включително в България (+1,5%): Финландия (+4,2%), Дания (+3,6%), Люксембург (+2,6%), Швеция (+2,5%), Холандия (+1,0%) и Кипър (+0,9%). Общо в пет страни-членки се наблюдава подобрение на финансовото салдо в съотношение с БВП за 2008 г. спрямо 2007 г., в 21 страни-членки се наблюдава влошаване, в една страна-членка няма промяна.

В края на 2008 г. най-ниски стойности на държавния дълг (в съотношение с БВП) е отбелязан в Естония (4,8%), Румъния (13,6%), България (14,1%), Люксембург (14,7%) и Литва (15,6%). 

EURO 

МВФ вещае загуби в трилиони

В края на април оценката на Международния валутен фонд (МВФ) е, че цената на глобалната финансова криза ще бъде над четири трилиона долара.

В тези четири трилиона долара се включват 2,7 трилиона долара загуби от лоши кредити в САЩ. Европейските загуби ще бъдат в размер на близо 1,2 трилиона долара, а на Япония – 149 милиарда долара. Оценката на МВФ е за период от средата на 2007 година до 2010 година. Предишната прогноза на МВФ от февруари беше за загуби в размер на 2,2 трилиона долара.

Кризата като възможност или домати по Ей Ай Джи

statler-waldorf-tomatoes1

Съединените щати, откъдето започна кризата, отново е крачка напред пред останалите. Като доказателство за истинността на твърдението, че кризата е възможност, ръководни мениджъри на американския застрахователен концерн Ей Ай Джи (AIG) получиха рекордни бонуси за 2008 г. Всичко би било добре, ако застрахователният гигант не бе спасен от фалит с държавна помощ в размер на двеста милиарда долара.

Главният прокурор на американския щат Кънетикът Ричард Блументал съобщи, че в застрахователната компания са били раздадени премии на стойност 218 милиона долара. Аферата създаде неистови грижи на финансовият министър Тимъти Гайтнър, тъй като хората от министерството му са знаели отдавна за изплатените бонуси в Ей Ай Джи. Американският президент Барак Обама обаче застана твърдо зад Гайтнър.

По-късно стана ясно, че петнайсетима от двадесетимата мениджъри на застрахователната група Ей Ай Джи, получили най-големите бонуси, са се съгласили доброволно на хуманен жест – да върнат взетите огромни суми. Това съобщи лично главният прокурор на Ню Йорк Андрю Куомо.
Раздадените големи бонуси в края на 2008 г. предизвика гневна реакция и в Конгреса. Камарата на представителите прие закон, с който ще се облагат с 90-процентна ставка премиите на сътрудниците на всички компании, получили над 5 милиарда долара помощи от правителството.

Застрахователна група стана обект на необичайна атака: тя бе бомбардирана с виртуални домати, хвърляни от разгневени американци, по призива на MoveOn.org.

Китай е най-стабилен

Китай е способен да изведе света от икономическата криза заради огромните си валутни резерви, положителния си търговски баланс и мащабните инвестиции по цял свят. Това са думите на Джефри Сакс.

До момента Китай се съпротивлява на икономическия спад значително по-добре, отколкото САЩ и Европа. Единствено земеделието в страната регистрира затруднения заради кризата – износът е намалял, което е причина за уволнения и закриване на фабрики. Азиатският гигант обаче разполага със средствата, необходими за възстановяване – за разлика от САЩ и Европа. Днес валутните резерви на Китай достигат колосалната сума от 2 трилиона щатски долара. Търговският баланс на страната пък е на плюс 440 млрд. долара – с 20% повече, отколкото година по-рано. Китай вече измести от третото място Германия в класацията за най-големи икономики в света.

china_map

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us