Геодезия

ГЛОБАЛ ГЕО – Eдна съвременна история за глобалното мислене професионализма извоювания авторитет; за хората работата и богатството

Фирма „Глобал гео” е основана през 1999 г. в Стара Загора от Румен Георгиев, под юридическата форма ЕТ „Румен Георгиев – Глобал гео”. Тогава 31-годишният инженер по геодезия къса с уюта, безгрижието (и безвремието!) на служител в държавно предприятие и се впуска в една, според повечето странични наблюдатели, рискована авантюра с предизвестен и недалечен край. А и обективни предпоставки за такъв скептицизъм в този момент сякаш са налице – пазарът в бранша изглежда разпределен между вече утвърдени участници, голяма част от финансиранията за земеразделяне са усвоени, страната е в условията на валутен борд и за спечелването на всеки следващ лев ще е необходимо влагането на все повече и повече усилия… Оптимистично звучи само музиката на „Ролинг Стоунс”, на фона на която са подписани учредителните документи на новия правен субект.
Скептиците обаче подценяват субективния фактор, а именно – че насреща им освен квалифицирания и работоспособен геодезист, когото познават, стои мениджър с глобално мислене, който анализира ситуацията не само „тук и сега”, поставя си цели, които знае как да постигне, преследва ги енергично и упорито и най-важното – умее да привлича съмишленици, които да го следват. Бизнеспартньорите му биха допълнили, че вдъхва доверие и няма случай да не го оправдае.
Няколко години по-късно семейството на „Глобал гео” включва още два юридически субекта –„Глобал гео” ЕООД и „Ауто про” ЕООД. Към днешна дата в „Глобал гео” работят повече от 30 души, половината от тях са инженери с правоспособност по ЗКИР, ЗКАИИП и ЗКИГ. Изпълнени са качествено и в срок стотици проекти по договори с държавни институции, големи чуждестранни инвеститори, български компании, физически лица. Спечелен е авторитет сред клиенти и конкуренти.
Свикнахме да чуваме репликата „Вие сте богата фирма”. Парадоксално е, че тази реплика е в оборот още отпреди години, когато „Глобал гео” все още нямаше дори собствен офис!
Всъщност няма грешка. „Глобал гео” наистина е богата фирма. И нейното богатство са хората.
ХОРАТА
Хората, работещи в сплотен екип, и отделният човек като личност са най-ценният капитал. Отношението към т.нар човешки ресурси е и една от основните причини за успехите на „Глобал гео” от основаването й до сега и може да констатираме, че това е най-важната причина, без излишна скромност, за огромната дистанция, на която сме оставили за себе си конкурентите от региона, а и не само тях.
Съобразяването с мотивацията на отделния служител, удовлетворяването на неговите потребности (не само финансови), създаване на адекватни условия за труд, доведоха до създаването на колектив от личности, коитовлагат в работата си професионализъм и новаторство и всички проявяват лоялност, характерна повече за корпоративната култура на Далечния изток – и доказалите се инженери, и младите висшисти, и опитните техници. Използва се всяка възможност за повишаване на квалификацията с участия в семинари и симпозиуми в страната и чужбина.
В „Глобал гео” вярваме, че успехът и „финансовото здраве” на фирмата са немислими и безсмислени без просперитета и здравето на отделния човек, работещ в нея. Нашите служители пък вярват в същото, само че формулирано в обратния словоред Ето и някои от хората, допринесли „Глобал гео” да бъде много повече от регистрирана фирма с предмет на дейност „Създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания”.
Инж. РУМЕН ГЕОРГИЕВ – собственик и управител. (Щяхме да го обособим в отделно каре „Ме-ниджмънт”, ако не беше човекът с най-дълъг работен ден във фирмата и повечето от тези часове не прекарваше заедно с колегите. А и в „Глобал гео” не сме привърженици на сложните вертикални йерархични структури.) Роден е през 1968 г. Завършил е ВИАС гр. София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”. Има и специалност „Мениджмънт” от УНСС гр. София. От 1995 до 1999 г. работи в Старозагорски териториален кадастър, след което напуска и основава „Глобал гео”. Заема длъжностите: зам.-председател на Камарата на инженерите по геодезия в България, член на УС на ИБ на Съюза на геодезистите в България, председател на Съюза на геодезистите в Стара Загора, член на УС на Асоциацията на геодезическите фирми в България, зам.-председател на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране в Стара Загора, член на Клуба на работодателя в Стара Загора. Бил е избиран на геодезист на годината в гр. Стара Загора. Сред качествата му, които не са споменати в уводните изречения, е и отличното познаване на специализираното законодателство. Женен е. Съпругата му е инженер конструктор и работи в частна проектантска фирма.
Инж. РОСИЦА БАЛАБАНОВА – Началник отдел „Поддръжка на КВС”. Родена е през 1957 г. Завършила е ВИАС – София като инженер-земеустроител. Работи всеотдайно в „Глобал гео” от първите месеци от създаването на фирмата. Опитът и личните й качества помагат хладнокръвно да взема правилни решения и в най-стресовите ситуации. Омъжена е. Има двама сина и една дъщеря. Съпругът й е офицер от резерва с хоби… геодезия, а синовете й са студенти по геодезия.
Инж. АНАТОЛИЙ ДАСКАЛОВ – проектант-геодезист, в момента отговаря за проектите „Консултантски дейности в подкрепа на службите по кадастъра” и „Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Свищов”. Роден е през 1970 г. Геодезист от школата на ВИАС гр. София. С основна заслуга за реализацията на проектите по консултантски и проектантски дейности по договори с американската компания AES.
Инж. ТИХОМИР КАЛЧЕВ – проектант-геодезист. Роден през 1968 г. Завършил е ВИАС гр. София, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”. Успешно работи в екип с Румен Георгиев от години преди постъпването си в „Глобал гео”. Печели наградата за геодезист на 2006 г. в Стара Загора за работата си по проекта „Мосю Бриколаж – Кино Арена – Технополис”. Женен е, с две деца. Съпругата му работи в РИОСВ гр. Стара Загора.
Инж. НЕЛИ СТАРЧЕВА – проектант-геодезист, понастоящем координира работата по проект „Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора”. Родена е през 1974 г. Завършила е геодезия във ВИАС гр. София. Освен с преките си задължения по проекта, всекидневно е натоварена с още куп задачи. Когато в края на деня напуска работно си място, вече е успяла да се справи с всички. Омъжена е. Съпругът й заема отговорна позиция в областта на продажбите в мултинационална компания.
Фирмата дължи просперитета си и на инж. Диана Абова, инж. Галина Карагяурова, инж. Ангел Кузмов, инж. Велко Велев, инж. Атанас Георгиев, инж. Красимира Димитрова, инж. Люба Генчева, Евгений Караджов и на всички останали, които работят в „Глобал гео”
ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ
Ние от „Глобал гео” осъзнаване значението на инвестициите в нови техника и технологии за качеството на извършваните услуги понастоящем и години занапред. Високопроходимите автомобили за нас не са белег за висок социален статус, а необходимо средство за извършване на дейностите по кадастъра. През последните три години сме обновили транспортния си парк със закупени или придобити чрез финансов лизинг автомобили: Toyota Hilux DoubleCab, Toyota RAV4, Suzuki Jimny, ARO, Лада Нива – 2 бр. За осъществяване на административните дейности по поддръжката на картите на възстановената собственост сме въвели в експлоатация лек автомобил Toyota Yaris. Паралелно с новите автомобили функционират и по-старите служебни коли, които се поддържат в отлично техническо състояние от собствено сервизно звено.
Специализирана техника, с която „Глобал гео” разполага, удовлетворява всички потребности, които възникват в сферата на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. Практически неограничени са възможностите на пълната GPS-система TOPCON за реално време и последваща обработка с 3 приемника. В оборудването на фирмата се включват още осем тотални станции, персонални GPS-приемници и редица други геодезически уреди и инструменти.
Уникален е стереофотограметричният апарат. Персоналните компютри се обновяват всяка година, а преносимите не по-рядко от веднъж на две години. Практиката е компютърната техника да се закупува с лиценз за операционна система, а за всяко работно място се заплаща правото на ползване на съответния специализиран програмен продукт – Mkad, CadIS, TPlan, Kroki и т.н.
Особено полезни в работата ни са периферните устройства с формат А0+ – плотер HP DesignJet 500 с HP GL2 Card и скенера Contex Crystal G600.
Същевременно сме отворени към новите технологии в геодезията, инвестираме в тях и стимулираме служителите да ги внедряват, а фирмата като цяло отделя 15% от годишната си печалба за иновации.
СГРАДИ И ОФИСИ
През първите години от дейността си се въздържахме от инвестиции в недвижими имоти, макар такива вложения да са посигурни и в общия случай по-доходоносни. Такива инвестиции за нас обаче са прекалено статични и „мъртви” и предпочетохме да вложим средства в специализирана техника, която да катализира развитието ни като геодезическа фирма (с акцент върху „геодезическа”) и в крайна сметка динамиката на растежа ни да изпревари моралното амортизиране на техниката – намерение, което успяхме да реализираме.
Увеличаването на числеността на персонала и новозакупеното оборудване обаче доведоха до необходимостта от собствен достатъчно просторен офис. Предстои официалното откриване на такъв, придобит чрез инвестиционен кредит. Офисът е на три етажа, с прилежащи приемни помещения, в новопостроена страда в гр. Стара Загора. Във връзка с масовото анкетиране на собствениците на имоти в гр. Стара Загора бяха закупени няколко стаи в непосредствена близост до Службата по кадастъра, които бяха използвани по предназначение. Имаме наети офиси в Бургас, Разград, Добрич и Свищов. От м. март т.г. функционира и офис на „Глобал гео” в гр. София.
КЛИЕНТИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
За 8 години сме реализирали стотици проекти в сферата на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. Работим отлично както с държавни и общински органи и институции, така и с чуждестранни инвести тори, български компании и физически лица. Получаваните референции и желанието на партньорите ни за дългосрочно сътрудничество са достатъчна атестация за качеството и бързината на извършвана от нас работа. Част от реализираните проекти са:

  • За Министерство на земеделието и горите/продоволствията: осъвременяване и поддържане на картите на възстановената собственост за землищата от съдебни райони Стара Загора, Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Тополовград
  • За Агенцията по кадастъра:

– създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Стара Загора, гр. Свищов, гр. Разград, гр. Малко Търново, гр. Николаево, общ. Шабла, Балчик, Елхово;
– оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии – на цялата територия на общини Разград и Цар Калоян, на територията на съдебните райони Хасково, Шумен и Търговище;
– създаване на обединена карта на земеделските и горски територии, проверена и изчистена от грешки – община Раднево, община Гълъбово, СР Царево.
– консултантски дейности по проект „Кадастър и имотен регистър” за съдебни райони Стара Загора, Кърджали, Сливен и Бургас, Варна, Силистра, Добрич, Ямбол

  • За американската компания AES и нейните български поделения: цялостно геодезическо обслужване датиращо от 2002 г. във връзка с изграждане на заместваща мощност (ТЕЦ) на територията на землището на с. Обручище.
  • За „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Ст. Загора:
  • геодезически заснемания на обекти и съоръжения и техните СОЗ;
  • цифрови модели на водопроводни канализационни мрежи;
  • екзекутивни заснемания на извършени реконструкции на линейни обекти;
  • изготвяне на основи в цифров вид на проектна основа. Работим успешно и с Knauf, EVN, Kaufland, Enel, БТК, „Минпроект” ЕАД и с още дълъг списък големи и по-малки клиенти. Към всички тях подхождаме с необходимата отговорност, защото дейността ни е пряко свързана с основното човешко право – правото на собственост, и осмисля юридическите аспекти на собствеността.

СВОБОДНО ВРЕМЕ И КУЛТУРА
Както вече споменахме, служителите ни са най-голямото ни богатство. И тъй като добре свършената работата освен всичко е и предпоставка за по-добър живот в свободно време, ние обичаме както усилено да работим, така и пълноценно да празнуваме. Оставяйки служебната йерархия в офиса, организираме в свободното време тържества, на които заздравяваме добрите взаимоотношения помежду си, веселим се и се зареждаме с енергия за следващите предизвикателства. И имаме претенции, че и в тези случаи сме на необходимото ниво. И тъй като държим да бъдем не просто работохолици, а изградени личности, използваме всеки случай да се докоснем до постиженията на българската и световната култура заедно с колегите или със семействата си.
ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ПУБЛИЧНОСТ
Макар и концентрирани в работата си, добре съзнаваме, че освен отговорност към клиентите и служителите си имаме задължения към държавата и обществото.
Платените от нас данъци и вноски във фондовете на общественото осигуряване ни дават самочувствието на добри български граждани като личности и на полезен елемент от българската икономика като стопански субект. Подпомагаме и учебни заведения с преподаване на геодезия и професионални форуми.
По принцип, ние, като проектанти, предпочитаме да се изразяваме повече с чертежи и цифрови модели и страним от излишна публичност. Но тъй като работата често засяга интересите на широк кръг от обществото, с охота участваме в разяснителни кампании, отнасящи се до защитата правата на гражданите като собственици (доколкото е свързано с геодезията и кадастъра), както и мястото на специалистите от бранша в този процес.
Показателен е примерът с изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Стара Загора. Анализирайки отзвукът от реализацията на подобни проекти в други градове, преценихме, че за избягване на излишно напрежение, а и като проява на морален ангажимент към собствениците, е необходимо провеждането на разяснителна кампания за значението на кадастралната карта и кадастралните регистри и правата и задълженията на страните в хода на изработването им. Освен задължителните по закон обяви бяха публикувани повече от 60 платени съобщения в местните медии. Каузата на кампанията бе приета и от журналисти, които публикуваха материали по темата в регионалните вестници, радиостанции и телевизии. Създадохме специален уебсайт, отделен от корпоративния, в който продължаваме да публикуваме новини относно кадастралната карта и да отговаряме на въпросите на гражданите.
Кулминацията на кампанията беше инициираната от „Глобал гео” среща на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър г-н Цветен Боев с представители на местната власт, представители на Службата по вписванията, нотариуси и журналисти.
Като жест на положителна оценка на дейността и комуникационната ни политика възприемаме поканата да бъдем сред авторитетните компании партньори на новооткрития пресцентър на БТА.
Ние от „Глобал гео” вярваме, че качествената и добросъвестна работата по проектите, които реализираме, са не само в пряка полза на конкретния клиент, но и допринасят за развитието на Република България, а защо не и това да е скромния ни принос за един по-добър свят.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us