Геодезия

GNSS данни и краудсорсинг за прогнозиране на времето

Пускането на Android версия 7.0 през 2016 г. позволи на потребителите да получат достъп до необработени данни, предавани от Глобалната навигационна сателитна система (GNSS) за първи път.

Съвсем наскоро стана възможно да се получават още повече необработени GNSS данни поради способността на някои мобилни телефони с Android да записват данни от допълнителни сателитни системи.

Иновациите в тези области се превърнаха в нов източник на неизползвани големи данни, които могат не само да подобрят навигацията, но могат да бъдат приложени и в други научни области, например за подобряване на прогнозата за времето, пише GIM.

Всекидневие

Информацията за местоположението се превърна в незаменима част от нашето ежедневие, независимо дали използваме навигационна система, за да стигнем от А до Б, да получаваме достъп до информация, базирана на местоположението от нашите мобилни телефони, или да качваме маркирани снимки в социалните медии.

Сензори навсякъде

Днес навлизат все повече сензори освен мобилни телефони, които имат възможности за местоположение, например на Интернет на нещата (IoT) или приложенията за интелигентните градове. Разпознаването на възможностите, произтичащи от възможността за получаване на GNSS данни със смартфони за научни приложения, освен навигацията, доведе до проекта CAMALIOT, финансиран от Европейската космическа агенция по тяхната програма NAVISP Element 1. Проектът е воден от ETH Zurich.

CAMALIOT

Разработено е мобилно приложение CAMALIOT за телефони с Android, достъпно от Google Play Store. Потребителите могат да видят колко сателита предоставят данни от различните GNSS като GPS и Galileo по време на всяка сесия за запис на данни. Цветните ленти показват качеството на измерванията; колкото по-безпрепятствена е гледката, толкова по-високо е качеството. Качеството може да бъде повлияно и от това колко добра е антената на мобилния телефон, което варира при различните модели мобилни телефони. Приложението може да работи напълно във фонов режим и използва много малко батерия. След като сесията приключи, потребителите могат да качат данните на сървъра на CAMALIOT и да допринесат за базата данни с краудсорсинг. Наскоро беше внедрена нова функция, която автоматично качва данните на часови интервали.

GDPR

Данните, събрани от конкретен потребител, могат също да бъдат изтеглени от този потребител във формат RINEX и използвани за собствени цели. В крайна сметка базата данни е достъпна чрез GSSC портала на ESA, заедно с инструменти за обработка на необработените GNSS данни от мобилни телефони и други източници, като геодезически станции и дронове. Данните са напълно анонимни и съвместими с GDPR.

Краудсорсинг

За да започне събирането на данни чрез мобилното приложение CAMALIOT, на 17 март 2022 г. стартира кампания за краудсорсинг, за да насърчи потребителите по целия свят да изтеглят приложението и да предоставят GNSS данни. Повече от 11 000 участници вече са допринесли за над 60 милиарда измервания, разпространени в световен мащаб.

Прогноза за времето

Необработените GNSS данни от кампанията за краудсорсинг се използват в комбинация с висококачествени данни от геодезически станции за изследване на две приложения за прогнозиране на времето, едното е свързано с тропосферата, а другото с йоносферата.

Машинно обучение

Чрез изчисляване на смущенията в GNSS сигнала в тропосферата и йоносферата, можем да използваме машинно обучение, за да произвеждаме мрежови продукти, които могат да се използват на оперативна основа за прогнозиране.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us