Геодезия

Годишна среща IG-PARLS и трета CLGE конференция


Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

Септември 2012 г., Хановер

 

На 26 септември 2012г. в Брюксел се проведе годишната среща на IG-PARLS. Инж. Ангел Янакиев получи покана за събитието от председателя на  IG-PARLS – Маурис Барбиери, но поради ангажименти не можа да присъства. От 10 до 14 октомври 2012 г. в Хановер, Германия се проведе Третата CLGE конференция на европейските геодезисти, която бе съпроводена от изложението INTERGEO.

Тази година CLGE празнува 50-ата годишнина от създаването си, която по случайност съвпадна и с личния празник – 50-ата годишнината на нейния председател Жан-Ив Пирло.

Събитието събра 80 делегати от цяла Европа. България беше представена от двама делегати – инж. Ангел Янакиев и техническия секретар на КИГ – инж. Татяна Аршинкова. Събитието бе организирано от немските колегии на геодезистите – BDVI и DVW. Работната седмица започна с приветствено откриване от председателя на CLGE Жан-Ив Пирло, който отправи специални благодарности към председателя на FIG – Чи Хай То, към председателя на BDVI – Михаел Цюрхорст и председателя на DVW – Карл Фридрих Тьоне. Имаше специален прием в кметството на Хановер.

Във фокуса на конференция на CLGE бяха три основни теми: Защита на собствеността в Европа; Кадастърът в дигитална ера и германския опит и Квалификация на площта на европейската собственост – бъдещ инструмент за геодезистите.

Генералната асамблея протече в два дни, като беше спазен целия дневен ред. Проведе се изборна процедура за членовете на Управителния съвет на CLGE. Право на глас имаха 31 страни. Резултатите след гласуването са следните: с пълно мнозинство бяха преизбрани председателят – Жан-Ив Пирло от Белгия, генералният секретар –  Мишел Камилери от Малта и финансовият директор – Дитер Сеитц от Германия. За заместник председатели бяха преизбрани Данко Марковинович от Хърватия, Леив Бярте Мяос от Норвегия и Педро Ортис от Испания. За финансов ревизор бяха преизбрани Иван Андреев от България и Реми Дур от Люксембург.

Бюджет за 2013 г. бе приет с пълно единодушие от гласувалите.

Предложението на Управителния съвет на CLGE вторият ден на европейския геодезист и на геоинформатиката да се отпразнува на 22 март 2013 г. в Будапеща, Унгария бе прието също единодушно. Там ще се проведе и следващата среща на европейските геодезисти. Денят ще бъде наречен ГАЛИЛЕО 2013,  в чест на Галилео Галилей, който има принос в геодезическите открития. Тъй като Галилео Галилей е италианец, Италия ще се натовари с тематично представяне на учения и неговите открития.

На Генералната асамблея бяха обсъдени работните проекти на CLGE: DPKB – изграждане на познавателна база данни за европейските геодезисти, Blueparking – създаване на информационна система за хората в неравностойно положение и Фокусиране на общи цели в европейската общност – сътрудничество между компаниите в различните страни, членки на CLGE, с цел – обмяна на информация и помощ. Бяха обсъждани много важни теми за развитието на кадастъра и фотограметрията. Също така бе обсъден докладът на председателя на CLGE за периода 2010 – 2012 г.

Предложението за наемане на допълнително пространство към офиса в Брюксел, в който малък съюз да работи в интерес на европейската геодезическа общност, в сътрудничество с Европейския съвет на свободните професии – CEPLIS, също бе прието. По време на срещата на CLGE Жан-Ив Пирло коментира синдрома на пекаря – всеки гражданин на Европа знае какво работи пекарят, но не всеки в Европа знае какво работи геодезистът. Затова той отправи призив към всички нас, да работим заедно за популяризирането на професията. В тази посока е и приетият Етичен кодекс на европейския геодезист, който налага единни правила за цялата професионална общност. Целият текст на кодекса е на сайта на КИГ: https://kig-bg.org/?AC=62

В заключение бяха гласувани датите и домакинствата за следващите срещи на CLGE. Генералната асамблея бе закрита от председателя на CLGE – Жан-Ив Пирло с кратко филмче, посветено на петдесет годишния юбилей на CLGE. Всички страни членки на CLGE изказаха благодарности и суперлативи за перфектната организация.

Подробна информация относно всички разисквани теми може да бъде намерена на сайта на CLGE – https://www.clge.eu .

Успоредно събитието се съпроводи с изложението INTERGEO 2012 в панаирното градче на Хановер – Месе. На изложението бяха представени нови тенденциите в развитието на геодезията – продукти и подходи. От изложението отново се потвърди факта, че геоопитът играе решаваща роля във всички социални сфери. Подробна информация за събитието може да намерите на: www.intergeo.de


Етичен кодекс за европейските геодезисти

Етичният кодекс е издаден от CLGE – GE, в съответствие с член 37 от Директивата за услугите на вътрешния пазар (2006/123/ЕО),  за да се спомогне за доставяне на услуги и доказването на професионалните геодезисти в рамките на Европейския съюз.

В кодекса е отбелязана ролята на геодезистите и стандартът на професионално поведение. Европейските геодезисти са честни, безпристрастни, независими, дискретни, обективни и прозрачни във всичките си взаимоотношения, се казва в кодекса. Те не дискриминират този, на когото, за когото и с когото те предоставят услуги, но се ръководят изцяло от професионалните и етичните принципи. Геодезистите осигуряват услуги от най-високите нива на професионална грижа и старание. Те непрекъснато актуализират своите умения и знания, включват  и изследват технически разработки и подобрения при предоставянето на своите услуги. В кодекса ясно са описани професионалните принципи и етика, като се гарантира конкуренцията между професионалистите.

Особено важна е препоръката за застраховка за професионална отговорност. Европейските геодезисти информират клиентите си за естеството и степента на всяко застрахователно покритие, което притежават или за всяка друга форма на гаранция, която е еквивалентна, покриваща задължения, в случай на неблагоприятни последици, произтичащи от грешки или пропуски в предоставянето на геодезическите услуги, пише в кодекса.

Отбелязано е, че геодезисти поддържат и повишават своите знания и предприемат подходящи стъпки, за да разширят компетентността си.

Кодексът е изключително полезен и показва желанието на гилдията в цяла Европа да върши все по-добре работата си. Остава правителствата да позволят на геодезистите да работят.


Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us